Sort by
Sort by

Újraálmodjuk, újragondoljuk és újraalkotjuk a csomagolástechnikánkat

A műanyagszennyezés csökkentése összetett stratégiát igényel
Hulladék innováció
Szerző: Veronique Cremades-Mathis, a Nestlé fenntartható csomagolási megoldások területének globális vezetője 

A világunkat fenyegető legnagyobb gondokra csak a legritkább esetben találhatunk egyetlen vagy lineáris megoldást. Jól példázza ezt az az egyre súlyosabb probléma is, melyet a műanyagszennyezés jelent. 

Egy nemrégiben megjelent tanulmány jól szemlélteti a probléma komolyságát. A Pew Charitable Trusts civil szervezet és a rendszerátalakításokra szakosodott SYSTEMIQ vállalat kutatói arra jutottak, hogy ha semmilyen intézkedés nem történik, 2040-re majdnem háromszorosára nő az évente az óceánokba áramló műanyag mennyisége. A műanyaghulladékból közel 29 millió tonna érné el így ezeket a vizeket, ez kb. akkora mennyiségnek felel meg, mintha a világ partvonalainak minden egyes méterére 50 kg műanyag jutna.

Ugyanez a tanulmány azonban reménykeltő okfejtésekkel is szolgál. Ha a vállalatok és kormányzatok latba vetik a már jelenleg is rendelkezésre álló eszközöket, akkor a szennyezés mértéke akár 80%-kal is csökkenthető. Ennek a célnak a megvalósításához azonban új szemléletmódot kell magunkévá tennünk a csomagolástechnikában, és újra kell gondolnunk a világszerte alkalmazott újrahasznosítási rendszereket.

A Nestlé 2019. januárjában elindított, három pillérre épülő módszerével továbbra is élen jár a műanyagszennyezés problémájára adott megoldások kidolgozásában - elsősorban új és újrahasznosítható csomagolóanyagok alkalmazásával, a hulladékkezelési infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokkal, illetve a fogyasztók, vevők - azaz a tágabb értelemben vett társadalom - felelős magatartásra ösztönzésében.

Tisztában vagyunk azzal, hogy vállalatunk egyedülálló szerepet tölthet be a pozitív változások előidézésében. Annak is tudatában vagyunk, hogy naponta több mint 1 milliárd terméket forgalmazunk, a világ minden táján kiszolgáljuk fogyasztóinkat, akik közül sokan tőlünk is függenek étel és ital tekintetében. Tudjuk, hogy az, ahogyan a világ sürgető környezeti igényeire reagálunk, nemcsak a helyes cselekvésről, hanem a bizalomról is szól.


Élen járunk az alternatív anyagok alkalmazásában

A Nestlé tudatában van annak, hogy a hulladékkezelést a hulladék forrásánál, azaz a saját csomagolási tevékenységünknél kell kezdeni. A Nestlé Csomagolástechnikai Intézeténél - az élelmiszeripar első ilyen jellegű vállalkozásánál - 50 kutató dolgozik nap mint nap új, környezetbarátabb csomagolóanyagok fejlesztésén. A szakemberek a csomagolás minden vonatkozását – anyag, méret, forma, vastagság és egyebek – figyelembe veszik az új, alternatív megoldások kidolgozása során.

Az intézetben folyó munka kezdi meghozni gyümölcsét, hisz mára már több termékünket is 100%-ban újrahasznosítható papírcsomagolásban hozzuk forgalomba - ilyen például a SMARTIES táblás csokoládé, a NESQUIK papírtasak, vagy a Yes! csokoládé.

Kutatóink számára a legfontosabb szempont az élelmiszerbiztonság, amelyben meghatározó szerepe van a csomagolásnak. Tény, hogy egyes esetekben a műanyag csomagolás a legjobb módja annak, hogy biztonságosan és olcsón juttathassuk el az élelmiszert a fogyasztókhoz - ami különösen fontos a kiszolgáltatott, rosszul ellátott régiók esetében. Elköteleztük magunkat az iránt, hogy újonnan előállított, „szűz” műanyag helyett újrahasznosított műanyagot használjunk, és gondoskodjunk arról, hogy fogyasztóink újrahasznosíthassák csomagolóanyagainkat.

Jelenleg csomagolóanyagaink közel 87%-a újrahasznosítható vagy újrafelhasználható. 2025-re ezt a számot 100%-ra emeljük. Vállaltuk, hogy 2025-re harmadával csökkentjük az újonnan előállított műanyag felhasználását, amik helyett inkább új csomagolóanyagokat, új szállítási módozatokat és újrahasznosított műanyagot alkalmazunk. Mindezek az intézkedéseink együtt a széndioxid-kibocsátásunk csökkenését is eredményezik majd.

Hulladékmentes jövő

Jóllehet a csomagolástechnika kiemelt helyen áll a megoldandó problémák között, a hulladékkezelési rendszereknek világszerte fel kell készülniük arra is, hogy kezelni tudják a világ egyre növekvő élelmiszer- és táplálkozási igényeit. A Nestlé jelentős összegeket költ újrahasznosító, újrafeldolgozó rendszerek fejlesztésére. Nemcsak azért, hogy teljesíthesse nagyratörő céljait, hanem hogy a különböző közösségeknek világszerte eszközt adjon a kezébe ahhoz, hogy maguk is részei lehessenek a megoldásnak. Jó példa erre a Project STOP szervezettel és a Closed Loop Leadership Fund alappal kialakított együttműködésünk.

Napjainkban az élelmiszeripari minőségű újrahasznosított műanyagok beszerzése sokkal költségesebb az újonnan előállított műanyagokénál. Ezért az elkövetkező öt évben több mint 1,5 milliárd svájci frank összegű beruházás keretében kétmillió tonna élelmiszeripari minőségű újrahasznosított műanyagot vásárolunk. Mivel ezek az anyagok újrahasznosíthatók, illetve újrafelhasználhatók, így ezeket az induló beruházást követően több generáción keresztül használhatjuk majd.


Szemléletformálás

A Nestlé a fogyasztók, a kereskedők és a közösségek magatartásának, személetének formálására is törekszik. Célunk, hogy különféle együttműködések és programok révén egyszerű, zökkenőmentes folyamattá tegyük az újrahasznosítást.
Olaszországban például nemrég olyan új alkalmazást tettünk elérhetővé, amelynek segítségével a fogyasztók az árucikk vonalkódját beolvasva megtudhatják, hogyan és hol oldható meg az újrahasznosítás. Chilében, Svájcban és Franciaországban olyan kísérleti programokat indítottunk el, amelyek újratölthető és újrafelhasználható csomagolási megoldások útján kínálnak újfajta vásárlási élményt.

Skálázott megoldások

Tisztában vagyunk azzal, hogy a csomagolóanyag-szennyezés sürgős ügyének megoldását célzó globális stratégia széttagolódott és néha nehezen átlátható. De ahogy a környezetvédelem más égető problémái esetében, itt is fokoznunk kell erőfeszítéseinket, hogy megoldásokat találjunk. Most kell cselekednünk, és ehhez fejlődés, fejlesztések és beruházások szükségesek. A Nestlé három pillérre épülő módszerével határozott lépéseket teszünk annak a célkitűzésünknek a megvalósítása felé, hogy semmilyen csomagolóanyagunk ne végezze a környezetünkben; a folyókban, óceánokban, vagy a talajban.

Tudjuk, hogy sok még a tennivalónk, és készek vagyunk a szükséges lépések, változtatások élére állni. Elköteleztük magunkat, hogy a jelenlegi és jövőbeni generációk érdekében cégünk méretét és tőkeerejét a csomagolási hulladék csökkentésének szolgálatába állítsuk.