Sort by
Sort by

Mindannyiunk élete függ az erdőktől, termőföldektől, tengerektől és az éghajlattól. Természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk közös feladata. Cégünk olyan célkitűzéseket állított fel, melyek segítségével lehetővé válik az erőforrások fenntartható használata, a klímaváltozás kezelése, az élelmiszerpazarlás és hulladéktermelés csökkentése valamint vizeink védelme. Fő célunk, hogy minimálisra csökkentsük működésünk környezetre gyakorolt negatív hatását.

Orphaned Layout: Columns-50:  > First column

Közös értéket teremtünk...

A társadalom számára


A természeti erőforrások közös javak, a jelen nemzedék és a jövő generációi számára.

Cégünk számára


Ami a nyersanyagainkat, és termesztésük feltételeit illeti, függünk a természettől, így fontos számunkra a kiszámítható éghajlat, az egészséges termőtalajok és óceánok, a tiszta víz, vagy akár a beporzásért felelős méhek.

 

A mi megközelítésünk

Legyen szó szárazföldről vagy tengerekről, célunk minden esetben a természetet érintő negatív hatások csökkentése, ezért vállalatunk törekszik a felelősségteljes erőforrás-felhasználásra, az élőhelyek megőrzésére. Ennek érdekében, vállalati működésünkön túlmenően is együttműködünk az iparági szereplőkkel és más érdekeltekkel annak érdekében, hogy pozitív fejlesztéseink az egész társadalomra a lehető legátfogóbb hatással legyenek.

 

Miért fontos mindez?

Ha az egész világ a jóléti társadalmakkal azonos mértékben fogyasztaná a természeti erőforrásokat, akkor a kereslet kielégítéséhez három-öt Föld kellene (Global Footprint Network). Ez a nyersanyagfelhasználás az éghajlatváltozással együtt, károsítja a természetes élőhelyeket, és hozzájárul a fajok folyamatos csökkenéséhez. A WWF szerint ez a kihalás 1000-10000-szer gyorsabb, mint az természetesen előfordulna, ha az ember nem élne a bolygón.

A hulladék mennyisége is aggasztóan növekszik. Az évente keletkező szilárd hulladék - amely nagyrészt a természetes vizekbe és az óceánokba kerül - 2030-ra várhatóan eléri 2,59 milliárd tonnát, és az évszázad során ennél is tovább emelkedik. Az alacsonyabb jövedelmű országokban ezeknek a hulladékoknak mintegy 93%-a nyitott hulladéklerakókba kerül. Ráadásul az általunk gyártott élelmiszerek egyharmada úgyszintén kidobásra kerül (FAO). Fogyasztási spirál, elégtelen hulladékkezelés, pazarló termelési folyamatok – mindezeket úgy kell átalakítanunk, hogy megóvjuk a földi erőforrásokat és a biológiai sokszínűséget.

Kötelezettségvállalásunk

Erdők

Együttműködünk az Airbus és a TFT vállalatokkal a Starling műholdas szolgáltatás megvalósításában, így 2019-től pálmaolaj ellátási láncunk 100%-át figyelemmel kísérhetjük. Később a programot kiterjesztjük a papír- és szója ellátási lánc megfigyelésére is.

Termőföldek

A talaj egészségének megóvása érdekében – amerikai mezőgazdasági termelőkkel együttműködve – csökkentjük a műtrágya-túlhasználatot. Ugyancsak növeljük a növénytermesztésben az ökológiai összetevők arányát, ezzel is javítva a talaj egészségét.

Óceánok

A Nestlé számára az óceánok kiemelt fontosságúak, mind a belőlük származó élelmiszerek, mind az éghajlatváltozás kezelésében betöltött kulcsfontosságú szerepük szempontjából. A nem fenntartható halászat, a műanyagszennyezés, és a mezőgazdasági tevékenységből fakadó környezetterhelés mind-mind erős nyomást gyakorol az óceánokra és élővilágukra.

A Nestlé elkötelezetten támogatja az óceánok védelmét célzó kezdeményezéseket:

  • a tengeri erőforrások felelősségteljes használatát,
  • a műanyagszennyezés megakadályozását, hulladékinfrastruktúrába történő beruházásokkal
  • a Global Ghost Gear Kezdeményezést,
  • a gazdálkodókkal való együttműködést, hogy csökkenjen a termőtalaj kimerülése, túlzott eróziója.

Mindezek mellett cégünk önként vállalta, hogy 2025-ig termékeihez 100%-ban újrahasznosítható csomagolást használ, ezzel is csökkentve az óceánokra nehezedő hulladékterhelést.

 

Ezen túlmenően...

Vállalatunk működési folyamatainak átalakítása mellett más iparági érdekeltekkel együtt folyamatosan azon dolgozunk, hogy felhívjuk a figyelmet ezen problémákra, azonosítsuk a veszélyeket, megegyezzünk az elhárításhoz szükséges lépésekben, kialakítsuk a szükséges szabályozást és a gyakorlatot.
Partnereinkkel közösen segítünk az élelmiszer-pazarlás csökkentésére vonatkozó iránymutatások kidolgozásában, és – ezt támogatandó – 2020-ig egyszerű, szabványosított élelmiszer-címkék bevezetését tervezzük.