Sort by
Sort by

A kakaótermelő családok megélhetésének javítása és a gyerekek iskoláztatásának ösztönzése

kakaótermesztő farmerek banner

Innovatív, a kakaótermesztő farmerek bevételének növelését célzó program a gyerekmunka felszámolására

A kakaótermesztő közösségek olyan óriási kihívásokkal néznek szembe, mint a szegénység, a növekvő éghajlati kockázat, a pénzügyi szolgáltatásokhoz- és az olyan alapvető infrastruktúrához való hozzáférés hiánya, mint a víz, egészségügyi ellátás vagy az oktatás.

Ezek az összetett tényezők növelhetik a családi gazdaságokban előforduló gyermekmunka kockázatát. A Nestlé új terve a kakaótermesztésben felbukkanó, gyermekmunkával kapcsolatos kockázatok kezelésére irányuló korábbi erőfeszítéseket gondolja tovább azáltal, hogy segítjük a családokat a megélhetési körülményeik javításában.

A program a Nestlé Kakaóterv eddigi, több mint egy évtizedes eredményeire épít olyan újszerű megközelítést kínálva a termelőknek és családjaiknak, melynek segítségével fokozatosan és fenntartható módon építhetik ki gazdasági stabilitásukat, miközben azokat a tevékenységeket is ösztönzi, amik azonnali, de idővel tovább növekedő pénzügyi előnyöket is biztosítanak a farmereknek.

Gyerekek oktatása

Eredményeink, amikre büszkék vagyunk

2837
2 millió
20 %
1.47 millió

A Nestlé Cocoa Income Accelerator program pozitív hatása a nők helyzetére

A Nestlé Cocoa Income Accelerator program a nők helyzetére is pozitív hatást gyakorol a mezőgazdasági beruházások és bevételek döntéshozatalában, többek között az elefántcsontparti kísérleti projekt részeként létrehozott falusi takarékszövetkezeteken keresztül. A beérkező forrásokról már nem csak kizárólag a férfiak, hanem a nők is rendelkezhetnek, így ez a bevételük jobb elosztásához és felhasználásához vezethet, amelyek a háztartás általános jólétét szolgálják, mint például az élelmezésbiztonság növelése, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, vagy a jövedelemforrások diverzifikálása. 

Kakaótermesztő nők

Fenntartható gazdálkodás támogatása

A Nestlé Cocoa Income Accelerator program fontos célkitűzése, hogy a kakaótermelő gazdákat oktatásban részesítsük a fenntartható gazdálkodással kapcsolatban, és ehhez biztosítjuk számukra a szükséges eszközöket is. Egyszerű példa: a kakaótermelés során nagyon fontos a kakaó növény rendszeres metszése, mert ettől a növény ellenállóbb lesz. A tanult gyakorlatokat a gazdák már 1341 hektáron alkalmazzák, a metszés 96%-át erre képzett, felszereléssel ellátott csoportok végzik. Büszkék vagyunk rá, hogy az oktatásnak köszönhetően ezeken a területeken az átlagos terméshozam 20%-kal nőtt, így a mezőgazdasággal foglalkozó háztartások 22%-a egy hektáron már akár egy tonna kakaóbabot is megtermelhet. 

Kakaótermesztő gyakorlatok

Kakaótermesztő farmerek bevételének növelése

A megélhetéshez szükséges jövedelem elérését támogató program célja a kakaótermesztő családok életminőségének javítása. A program nem csak a megtermelt kakaóbab mennyiségét és minőségét díjazza, hanem azokat az erőfeszítéseket is, melyeket a kakaótermesztő családok a helyi közösségek és a környezeti erőforrások védelmére, megújítására fordítanak.

Innovatív, a megélhetéshez szükséges jövedelem növelését célzó programunk a kakaótermelő családok megélhetésének javítása mellett a gyerekek iskoláztatásának ösztönzésére fókuszál, ugyanakkor előmozdítja a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok szélesebb körű alkalmazását, és a nemek közötti egyenlőséget is.

Néhány példa arra, hogy mely gyakorlatok után fizet a Nestlé készpénz-támogatást:

  • Iskolai beiratkozás a háztartás minden 6-16 év közötti gyermeke számára
  • Olyan helyes mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése, mint például a metszés, amely növeli a terméshozamot
  • Olyan agrárerdészeti tevékenységek elvégzése, amely növeli az éghajlati hatásokkal szembeni ellenállóképességet, mint például az árnyékot adó fák ültetése
  • Bevételek biztosítása más forrásból: további növényfajták termesztése, haszonállatok tartása (csirkék, méhek) vagy olyan termékek feldolgozása, mint a manióka

Célunk, hogy kézzelfogható, pozitív hatást gyakoroljunk minél több kakaótermesztő család életére. A kakaó fenntartható beszerzésére irányuló, több éves múltra visszatekintő erőfeszítéseinkre építve továbbra is segíteni fogjuk a gyerekeket abban, hogy iskolába járjanak, támogatni fogjuk a nőket, megkönnyítjük az oktatáshoz és a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, és javítjuk a gazdálkodási módszereket.

Mark Schneider Nestlé CEO
Mark Schneider Nestlé CEO

 

A Nestlé Kakaóterv eredményeire építve

A program a Nestlé Kakaóterv eddigi, több mint egy évtizedes eredményeire építve, törekvéseink felgyorsításával több mint háromszorosára növeljük a fenntartható kakaó-termesztés és beszerzés biztosítására fordított beruházás mennyiségét, egy milliárd svájci frankot befektetve a következő évtizedben.

Nestlé Kakaóterv

 

A program kiterjesztése a kakaóellátási láncban résztvevő összes, 160 000 kakaótermesztő családra

Az 1000 elefántcsontparti gazdálkodóval 2020-ban indult kísérleti projekt pozitív eredményeire építve a Nestlé 2022-től egy nagyobb méretű tesztprogramot indít immár 10 000 helyi család bevonásával. Ezt a programot 2024-ben Ghánára is kiterjeszti. Ezt követően a vállalat értékelni fogja a tesztfázis eredményeit, és szükség esetén átdolgozza a részleteket, mielőtt 2030-ra a Nestlé globális kakaóellátási láncában résztvevő összes kakaótermesztő családra (körülbelül 160 000) kiterjesztené a programot.

2020
2022
2024
2030
Kakaótermesztő infografika cover

Készpénz-támogatások a jövedelem növelése érdekében

A családok a program első két évében akár CHF 500 svájci frankot kereshetnek alapjövedelmükön felül. A kezdeti magasabb ösztönzés segíthet felgyorsítani a helyes mezőgazdasági gyakorlatok bevezetését. Ahogy a program kézzelfogható eredményeket kezd felmutatni, ez az ösztönző pénzügyi támogatás a későbbiekben CHF 250 svájci frankra módosul.

A gazdák kifizetése biztonságos mobilutaláson keresztül történik. A szokásos gyakorlattól eltérően, a program pénzügyi ösztönzőket kínál a gazdálkodó házastársának is, aki általában a háztartási költségekért és a gyerekgondozásért felel. Azzal, hogy a gazdálkodó és házastársa között elosztásra kerül a jövedelem, a program hozzájárul a nők helyzetének megerősítéséhez és segíti a nemek közti esélyegyenlőséget.

Kakatótermesztő családok támogatása

Fontos az együttműködés

A termelőktől, szövetkezetektől érkező visszajelzések, észrevételek, valamint a független, harmadfél által végzett folyamatos adatgyűjtés és értékelések arra szolgálnak majd, hogy átalakítsák és javítsák a programot. A fentieken kívül a független felügyeletet az IDH- The Sustainable Trade Initiative, a nemzetközi ellátási láncok fenntarthatóságának javításán munkálkodó vezető alapítvány többszereplős stratégiai tanácsadó bizottsága biztosítja.

Fenntartható kakaótermesztés

Minden kakaó szállítmány nyomonkövetése: a farmtól a gyárig

A program keretei között a Nestlé átalakítja a kakaó beszerzési gyakorlatát is. Célunk, hogy a kakaó szállítmányok a termőhelytől a gyárakig teljes mértékben nyomonkövethetők legyenek. Ez az új törekvés hozzájárul a vállalat és a teljes iparág ellátási láncának átalakításához. Számos olyan terméket vezetünk majd be, amelynek kakaó alapanyaga e programból származik, ezzel is lehetőséget adva a fogyasztóknak arra, hogy támogassák a családok megélhetésének javítását és a gyermekek védelmét.

Nyomonkövethető kakaóbeszerzés