Sort by
Sort by

Kávé fenntartható forrásból

Kávé fenntartható forrásból

A kávé a világ egyik legtöbbet forgalmazott árucikke, számos ország számára létfontosságú exportnövény. Legikonikusabb kávémárkáink - a Nescafétól a Nespressóig - a világ különböző tájain élő gazdáktól vásárolt kávébabból készülnek, így nap mint nap fogyasztók millióinak szereznek örömet.

Kávénk nagy részét kistermelőktől vásároljuk, így ők globális ellátási láncunk kulcsszereplői. Ellátási láncunk több mint 30 országot ölel fel, ahol a gazdák minden régióban eltérő kihívásokkal, körülményekkel szembesülnek.

A kávé iránti kereslet világszerte nő, miközben a globálisan is egyre csökkenő gazdálkodásra alkalmas területek megartása egyre nagyobb nehézséget jelent a kávétermesztő gazdák számára.

A Nestlé folyamatosan dolgozik a kávétermeléshez kapcsolódó ellátási láncának fejlesztésén és azon, hogy minden csésze kávé fenntartható legyen.

A fenntarthatóbb kávétermelésben elért eredményeink

82.8 %
81.5 %
92.6 %

A kávéellátás javítása a Nescafé és a Nespresso programokkal

Több mint egy évtizeddel ezelőtt indítottuk útjára fenntartható kávétermesztést célzó globális kezdeményezésünket, a Nescafé Plan-t, azaz Nescafé Tervet.

Mostani vállalásainkkal és intézkedéseinkkel a következő évtizedre is meghatároztuk kávétermesztésre vonatkozó fenntarthatósági célkitűzéseinket.

A Nescafé Terv 2030 keretein belül felgyorsítjuk a kávészektor fenntarthatóbb jövőjének támogatása érdekében tett lépéseinket. Örökségünket és globális jelenlétünket arra használjuk, hogy talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok bevezetésével hozzájáruljunk a kávé ellátási lánc résztvevőinek jobb életminőségéhez és megélhetéséhez - a farmtól a csészéig.

A Nescafé Terv 2030 központi eleme a talajmegújító mezőgazdaság, melynek keretében még ebben az évtizedben meghonosítjuk a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatokon alapuló kávétermesztési módszerekre való áttérést azokon a termőterületeken, ahonnan a kávét vásároljuk. A program célja, hogy növelje a kávéfarmok terméshozamát és a gazdálkodók életszínvonalát, miközben csökkenti a kávétermeléssel járó szén-dioxid kibocsátást az érintett területeken Brazíliában, Vietnámban, Mexikóban, Kolumbiában, Elefántcsontparton, Indonéziában és Hondurason.

Ezt a gazdák képzésével, a termőterületek fejlesztésével, magas hozamú kávéültetvények telepítésével és 1 milliárd svájci frank értékű pénzügyi támogatással érjük el.

A Nespresso az Esőerdő Szövetség nonprofit szervezettel közösen 2003-ban indította el a Nespresso AAA Sustainable Quality™ Programot, hogy a farmerekkel szorosan együttműködve javítsa az ültetvényeken a környezeti és életkörülményeket, valamint, hogy támogassa a gazdálkodók és közösségeik megélhetését. A program keretében a Nespresso világszerte több mint 110 000 farmról szerez be kávét, és több mint négyszáz agronómust alkalmaz azért, hogy segítse a gazdaságok társadalmi és környezetvédelmi tevékenységét, illetve, hogy javítsa a kávé minőségét és a termelékenységet. A programnak köszönhetően mára az állandó Nespresso kávékínálat 93,9 százalékának beszerzése a környezeti fenntarthatóság elveivel összhangban valósul meg. A kávégazdálkodás hatékonysága és a kiváló minőségű kávé biztosítása mellett a program jelentős lépéseket tett a gazdálkodói közösségekben a nemek közti esélyegyenlőtlenségek leküzdésében is.

Fenntartható kakaótermesztés Nespresso

Átláthatóság a kávéellátásban

A Nestlé vállalta, hogy 2025-re kávéinak 100%-a fenntartható forrásból kerül beszerzésre.

Ennek a vállalásnak részeként kiemelt figyelmet fordítunk az általunk vásárolt kávé nyomonkövethetőségére, hisz a kávébab származásának ismerete elengedhetetlen a beszállítók és termelők értékeléséhez, és egy fenntarthatóbb ellátási lánc kialakításához. A Nespresso rendszeresen közzéteszi a Positive Cup hatásvizsgálati jelentését, amely a Nespresso Latin-Amerikában a kávé fenntarthatóbb beszerzése érdekében végzett munkáját, valamint a Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program felelős beszerzésre tett hatását mutatja be.

Oktatással és magas hozamú kávéfajtákkal segítjük a gazdákat

Hiszünk az ember és természet harmóniájában. Ezért is dolgozunk világszerte mezőgazdasági szakemberekkel annak érdekében, hogy a kávétermesztők jobb és fenntartható termésátlagot érhessenek el.

Több mint egy évtizede támogatjuk a gazdálkodók képzését, hogy helyes mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmazzanak. A megszerzett ismeretekkel javíthatják gazdaságaik hatékonyságát és minőségét, bővíthetik a termesztett terményfajtákat. Ez nem csak a gazdasági kockázat csökkentéséhez járul hozzá, hanem – például hatékonyabb öntözési módszerek révén – javítja a biológiai sokféleséget, és csökkenti az ökológiai lábnyomot.

Jobb minőségű kávécserjékkel segítünk a terméshozam növelésében és az ültetvények megfiatalításában is. Világszerte, így Brazíliában, Kolumbiában, Elefántcsontparton, Kenyában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken és Vietnámban is szorosan együttműködünk a kávétermelőkkel.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Nescafé Plan keretében 2010 óta mintegy 250 millió nagy terméshozamú, betegségeknek ellenálló kávécserjét osztottunk szét a gazdák között. Ez világszerte közel 125 000 hektárnyi kávéültetvény helyreállítását segítette elő, támogatva a talaj egészségének és ellenállóképességének növelését.

Átláthatóság a kávéellátásban

A környezetvédelem elősegítése

A kávé iránti növekvő globális kereslet a kávé termesztésére használt földterület növekedését is eredményezheti. Egyes esetekben ez fokozhatja az erdőirtás kockázatát, ami csökkentheti a terület biológiai sokféleségét, károsíthatja az élőhelyeket, és felerősítheti az éghajlatváltozás hatásait.

Ennek elkerülése érdekében a Nestlé a kávétermelőkkel együttműködve közösen dolgozik a mezőgazdasági hatékonyság növelésén annak érdekében, hogy a gazdák akár kisebb földterületen is nagyobb hozamot érhessenek el, a közösségeikkel együttműködve segítsék az érintett régiók újraerdősítését, és így a kávétermesztés révén pozitív hatást gyakoroljanak a környezetükre.

A munkavállalók és a fiatalok emberi jogainak és megélhetésének védelme

A Nestlé elkötelezett amellett, hogy a kávé ellátási láncunkban ne fordulhassanak elő emberi jogi visszaélések, kényszermunka, gyermekmunka, vagy a munkajog megsértésének bármilyen más formája. A jó gyakorlatok előmozdításával és meghonosításával törekszünk megvédeni a kávéültetvényeken dolgozókat, és a környezetükben élőket.

Kávéellátási láncunk egy összetett globális hálózat, és mivel beszállítóink számos országban vannak jelen, sokféle jogszabálynak és szabványnak kell megfelelnünk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a problémás területekre kiemelten ügyelve biztosítsuk a munkajogok betartását minden kávétermelő térségben, ahol jelen vagyunk.

Kávétermesztők megélhetésének védelme Nestlé

A nők szerepvállalásának előmozdítása Kelet-Afrikában

Sok nő tartozik gazdálkodóink, beszállítóink csoportjához, így kiemelten fontos, hogy továbbra is támogassuk a földhöz-, hitelhez- és információhoz való jobb hozzáférésüket. Ez a folyamat hosszabb időtávot ölel fel, és több lépésből áll.

Elsőként a nemi előítéletekkel foglalkozunk. Elkötelezettek vagyunk a mezőgazdasági partnereink és agronómusaink képzése mellett, elősegítve ezzel az ágazat fejlődését. Az elmúlt nyolc évben több mint 15 000 nőt értünk el Kelet-Afrikában, akiknek a helyes gazdálkodási gyakorlatokkal, pénzügyi ismeretekkel és vezetői képességekkel kapcsolatos ismeretekkel segítettünk.

Az új készségek birtokában a képzéseinken résztvevő nők nemcsak jövedelmüket növelik, de pénzügyi függetlenségükkel utat mutatnak más lányok és nők számára is.

Kávétermesztő nők szerepvállalása Nestlé