A Nestlé Üzleti Alapelvei


A Nestlé Üzleti Alapelvei vállalati kultúránk alapját képezik, amely az elmúlt 140 év során formálódott.

A Nestlé Üzleti Alapelvei (pdf, 2 Mb)

Amióta Henri Nestlé kifejlesztette “Farine Lactée” elnevezésű, nagy sikert arató csecsemőtápszerét, üzletünk arra az alapelvre épül, hogy részvényeseink bizalmának megtartásához szükséges hosszú távú sikerhez nem csupán a vonatkozó jogi követelményeknek kell megfelelnünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy minden tevékenységünk fenntartható legyen, hanem jelentős értéket kell teremtenünk a társadalom számára. Ezt nevezzük Közös Értékteremtésnek (“Creating Shared Value”).

Üzleti alapelveink folyamatosan fejlődnek és idomulnak a változó világhoz. Néhány dolog azonban nem változott az idők során: a becsületesség, az őszinteség és a törődés az emberekkel.

A Nestlé az alábbi üzleti alapelvek iránt elkötelezett minden országban, ahol jelen van, figyelembe véve a helyi szabályozásokat, kulturális és vallási gyakorlatokat. Az alapelvekhez kapcsolt politikák, szabványok és irányelvek az alapelvek alkalmazásának mélyebb megértését szolgálják, és az alkalmazáshoz adnak iránymutatást:

1. Táplálkozás, egészség és életmód

Alapvető célunk a fogyasztók életminőségének folyamatos javítása a világ minden táján, ízletes és egészséges ételek és italok, valamint az egészséges életmód ösztönzése által. Ezt fejezi ki vállalati jelmondatunk is, a “Good Food, Good Life”, azaz “Jó étel, jó élet”.
Nestlé Nutritional Profiling System (pdf, 438 kb)


2. Minőségbiztosítás és termékbiztonság

A Nestlé név a világon mindenütt azt az ígéretet hordozza a fogyasztók számára, hogy a termék biztonságos és kiváló minőségű.
Nestlé Quality Policy (pdf, 86 kb)


3. Fogyasztói kommunikáció

Vállalatunk elkötelezett a felelősségteljes, megbízható fogyasztói kommunikáció iránt, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára a megalapozott információkon nyugvó választást, és elősegíti az egészségesebb étrend kialakítását. Mindemellett tiszteletben tartjuk fogyasztóink személyes adatait is.
Nestlé Consumer Communications Principles (pdf, 2 Mb)


4. Emberi jogok a vállalat üzleti tevékenységeiben

A Nestlé teljes mértékben támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének az emberi jogokkal és munkaügyekkel kapcsolatos irányelveiről szóló Globális Megállapodást (United Nations Global Compact), és minden üzleti tevékenységében példát kíván mutatni a helyes emberi jogi és munkaügyi eljárásmódok területén.
International Labour Organisation


5. Vezetés és egyéni felelősségvállalás

Sikerünk a munkatársainkon múlik. Éppen ezért egymás közötti kapcsolatainkat tisztelet és méltányosság, valamint az egyéni felelősségvállalás ösztönzése jellemzi. Munkaerőként olyan hozzáértő és motivált embereket keresünk, akik tiszteletben tartják értékeinket, mi pedig biztosítjuk mindannyiuk számára a fejlődés és az előrelépés azonos esélyeit, megvédjük magánszférájukat, és nem tűrjük el velük szemben a zaklatás vagy diszkrimináció semmilyen formáját.
- Nestlé Management and Leadership Principles (pdf, 533 kb)
- Nestlé Code of Business Conduct / A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása (pdf, 77 kb) - magyarul!


6. Munkahelyi egészség és biztonság

Elkötelezettek vagyunk a munkához kapcsolódó balesetek, sérülések és betegségek megelőzése iránt, és megvédjük a teljes értéklánc minden dolgozóját, alvállalkozóját és egyéb szereplőjét.
Nestlé Policy on Health and Safety at Work (pdf, 2 Mb)


7. Beszállítói és vevői kapcsolatok

Beszállítóinktól, közvetítőinktől, alvállalkozóinktól és azok alkalmazottaitól azt várjuk el, hogy becsületesen, tisztességesen, korrekt módon járjanak el, és betartsák alapelveinket. Ugyanezt az elkötelezettséget vállaljuk mi is saját vevőinkkel szemben.
Nestlé Supplier Code / Nestlé szállítói szabályzat (pdf, 2 Mb) - magyarul!


8. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A környezeti fenntarthatóság érdekében vállalatunk hozzájárul a mezőgazdasági termelés és a termelési rendszerek fejlesztéséhez, valamint a gazdák és agrárközösségek társadalmi és gazdasági helyzetének javításához.
Nestlé Policy on Environmental Sustainability (pdf, 2 Mb)


9. Környezeti fenntarthatóság

A környezeti szempontból fenntartható üzleti gyakorlat kötelezettségvállalásaink egyik fő területe. Ezért arra törekszünk, hogy termékeink teljes élettartamára vonatkozóan hatékonyan használjuk ki a természeti erőforrásokat, előnyben részesítve a fenntarthatóan kezelt megújuló forrásokat, és minimálisra csökkentsük a hulladék mennyiségét.
Nestlé Policy on Environmental Sustainability (pdf, 2 Mb)


10. Víz

Elkötelezettek vagyunk a vízkészletek fenntartható használata és a vízgazdálkodás folyamatos fejlesztése iránt. Tisztában vagyunk azzal, hogy a világ egyre nagyobb kihívások elé néz ezen a területen, és a rendelkezésre álló készletekkel való felelősségteljes gazdálkodás minden vízfelhasználó megkerülhetetlen kötelessége.
Nestlé Water Report (pdf, 3 Mb)