Érintettjeink

2008-ban szisztematikusan feltérképeztük érintettjeinket és a cégre nézve legfontosabb társadalmi ill. környezeti ügyeket. Ezt dokumentumelemzéssel, médiaelemzéssel és a felső- és középvezetés aktív bevonásával végeztük.

Az érintetteket és a legfontosabb ügyeket az alapján választottuk ki, és utóbbiakat az alapján rangsoroltuk, hogy:

- melyek vannak komoly hatással a vállalat működésére,
- a vállalat melyekre gyakorol nagy hatást, és
- melyekben rendelkezik a Nestlé kompetenciával, erőforrással az előrelépés tekintetében.

A folyamat eredményeképpen tervet alkottunk az érintettekkel folytatott rendszerszerű párbeszéd beindítására.

A Nestlé legfontosabb érintettjei:

%C3%A9rintettek.jpg

Érintetti párbeszédek

 • 2013 júniusában a „10 éves NUTRIKID® program” kapcsán invitáltuk párbeszédre az érintetteket, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott táplálkozásra és egészséges életmódra neveléséről beszélgessünk. A párbeszéd résztvevői három fontos kérdést jártak körbe:
  1. Az egészséges életmód fogalma
  2. Az élelmiszeripar szereplői, azon belül a Nestlé szerepe az egészségnevelésben
  3. Együttműködési lehetőségek, különös tekintettel az iskolákra és a szülőkre, valamint az ezt támogató intézményekre nézve

   

  Az érintettek véleménye:
  • Az élelmiszeripar elsődleges felelőssége abban áll, hogy minél egészségesebb élelmiszereket állításon elő.
  • Az iparágnak egyértelműen van helye az egészségnevelésben és ezen a területen a NUTRIKID® program úttörő szerepet tölt be.
  • A Nestlé által kidolgozott NUTRIKID® program a maga komplexitásával, gazdag eszköztárával lefekteti az egészséges életmód alappilléreit, amelyre a gyermekek egész életükben biztonsággal támaszkodhatnak. A NUTRIKID® program hatásos és szükséges segítség az egészségnevelésben.

  A kerekasztal beszélgetésen részt vevő szervezetek:
  • Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola
  • Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
  • Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság
  • Emberi Erőforrás Minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárság
  • Galenus Kiadó
  • Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet
  • Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
  • Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület
  • Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
  • Metropol
  • Országos Egészségfejlesztési Intézet
  • Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
  • Önszabályozó Reklámtestület
  • Szent István téri Általános Iskola
  • TÉT-Platform

 • 2012 májusában Szerencsen szerveztünk kerekasztal beszélgetést, hogy közelebbről megismerhessük a régió kihívásait és a helyi közösséggel együtt gondolkodjunk a Nestlé helyi szerepéről, és az együttműködési lehetőségekről. A fórum nagy érdeklődés mellett zajlott le: mintegy 20 helyi közigazgatási szerv, hatóság, oktatási intézmény, civil egyesület és sajtóorgánum képviselői vettek részt az eseményen.

   

  A szerencsi érintetti fórum résztvevői többek között:
  • B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége,
  • Bólyai János Általános Iskola (Szerencs),
  • Boon.hu,
  • Észak Magyarország,
  • Get Work Magyarország Kft.,
  • Mind-Diák Szövetkezet,
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
  • Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
  • Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Óvoda (Szerencs),
  • Szerencs Város Önkormányzata,
  • Szerencs Városi Sport Egyesület,
  • Szerencsi Általános Művelődési Központ,
  • Szerencsi Hírek,
  • Szerencsi Rendőrkapitányság,
  • Szerencsi TV

 • 2009-ben a Nestlé két alkalommal szervezett fórumot a kiválasztott ügyek legfontosabb érintettjei véleményének megismerésére.

  A júniusi párbeszéd témája az “Élelmiszer-biztonság és minőségi élelmiszerek” volt, novemberben pedig a “Táplálkozás, egészség, életmód” ügyeiben kérte ki a Nestlé az érintettek véleményét.

   

  Élelmiszer biztonság és minőségi élelmiszerek

  A 2009 júniusában nemzetközi módszertan szerint lebonyolított érintetti fórum az élelmiszer-biztonság és minőségi élelmiszerek témakörét járta körül, különös tekintettel a termékek és termékösszetevők nyomon követhetőségére, a termékcímkézésre és a tudatos fogyasztói magatartás támogatására. Ilyen érintetti párbeszédre a Nestlé Csoporton belül a régióban először Magyarországon került sor.
  A fórumon megjelentek nemcsak a saját véleményüket és ötleteiket osztották meg a Nestlével, hanem egymás között is élénk szakmai diskurzust folytattak.
  A résztvevők egyöntetűen fontosnak tartották a részletesebb termék- és származási információk elérhetővé tételét és a piaci bizalom erősítését az értéklánc szereplői között. Emellett kulcstémaként jelent meg a vállalati szféra és a tudományos élet kötelékeinek szorosabbra fűzése is.

  A fórum résztvevői*:

  • - Champden & Chorleywood Élelmiszer-ipari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht.
  • - Magyar Technológiai Platform
  • Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
  • Eurosugar S.A.S. Magyarországi Fióktelepe
  • Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
  • Hulladék Munkaszövetség
  • Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet
  • Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
  • MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
  • Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
  • Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Főiskolai Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
  • Szegedi Egyetem Élelmiszer-mérnöki Intézet
  • Wessling Hungary Ltd.

   

  Táplálkozás, egészség, életmód

  2009 novemberében érintetti fórumot szerveztünk “Táplálkozás, egészség, életmód” témában. Ezen arra kerestük a választ, hogy a témakör hazai meghatározó szakértői mely területeket vagy ügyeket tekintik a legfontosabbnak ma Magyarországon, továbbá miben áll az élelmiszeripar, a kormányzat és a civil szervezetek felelőssége.
  A fórumon a 19 meghívott hatóság, oktatási és kutató intézmény, érdekképviselet, civil szervezet, piaci szolgáltató, kereskedő, iparági szövetség és médium közül 14 szervezet delegáltja vett részt. A beszélgetés nemcsak a meghallgatásról szólt, hanem lehetőséget nyújtott az eltérő nézőpontok megvitatására és véleménycserére is.
  A meghívott szakértők egyetértettek abban, hogy az egészségtudatos táplálkozás és életvitel erősítéséért egyszerre kell hatást gyakorolni a felelős tájékoztatás, a kereskedelmi kommunikáció, az oktatás és a termékfejlesztés területén egyaránt. Továbbá, az egészségtudatosság és az egészséges életmódra nevelés nem kizárólag a vállalati szféra felelőssége, hanem abban valamennyi szakmai, irányító hatóság és civil szervezet, illetve az iskolák és a média egyaránt felelősséggel bír.

  A résztvevők többek között felvetették, hogy:

  - a közétkeztetést végző cégek csak olyan élelmiszerekkel dolgozhassanak, amelyek már ma is átfogó termékinformációval és -jelöléssel rendelkeznek,

  - az egészségtudatos táplálkozás és életmód iskolai oktatásában a Nutrikid program jelentős eredményeket mutatott fel - azonban a vállalati kezdeményezések a gyakorlatban nem érhetnek el mindenkit: ezért is szükség lenne eddiginél fokozottabb állami szerepvállalásra. Továbbá, egyelőre hiányoznak a középiskolások egészségtudatos táplálkozására orientáló konkrét politikák és programok,

  - előremutató lenne egy olyan széles körű, gyártókat és kereskedőket egyaránt átfogó program végrehajtása, amely fokozatosan alakítaná át a termékek tápanyag-összetételét, például kezdetben csökkentené a sótartalmat a forgalmazott élelmiszerek széles körében, támogató programokkal és kommunikációval kiegészítve, majd ezt követően át lehetne térni a cukortartalom mérséklésére. E folyamat során fontos lenne szem előtt tartani a fokozatosságot, mivel a fogyasztói ízlésnek ezzel összhangban szükséges változnia.

  Az érintetti fórum résztvevői:

  • Bárdos Lajos Általános Iskola (Dunakeszi)
  • Co-op Hungary Zrt.
  • CORDI Kutatás-Fejlesztési Kht.
  • Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
  • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
  • Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE)
  • Magyar Nemzeti Szívalapítvány
  • Népszabadság
  • Nők Lapja Egészség
  • Országos Egészségfejlesztési Intézet
  • Országos Élelmezés- és Táplálkozás tudományi Intézet (OÉTI)
  • SOTE Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
  • SPAR Magyarország Kft.
  • TÉT Platform