Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kakaó Terv

kakaoterv.jpg

 

Célunk a kakaótermesztés professzionalizálásának elősegítése annak érdekében, hogy a farmerek nyereségesen gazdálkodjanak, életminőségük javuljon és gyermekeik oktatásban részesüljenek.

A Kakaóterv a kakaótermelők, családjaik és közösségeik fő problémáinak megoldását, enyhítését célozza.

A terv - amely már működik a világ legnagyobb kakaótermelő országában, Elefántcsontparton, és a legjobb minőségű kakaó származási helyein, Ecuadorban és Venezuelában - a következő elemekből áll:

Teljes beruházás: a következő évtizedben a Nestlé 110 millió svájci frankot fektet a kakaó értékteremtési kezdeményezésekbe, közel kétszer annyit, mint az elmúlt 15 évben.

A farmerek támogatása: Ecuadorban és Elefántcsontparton képzéseket szervezünk a gazdáknak a termésátlag növelése, a betegségek csökkentése, a környezet védelme és a magasabb árszínvonalú, jobb minőségű termés érdekében.

Növényszakértelem: Új, elefántcsontparti K+F központunk 2012-től minden évben egymillió, magas termésátlagú kakaófát fog biztosítani a gazdáknak. A központ programjainak fókuszában a helyi alapanyagok minőségének és mennyiségének növelése, a nyugat-afrikai fogyasztók tápanyagszükségletének és ízlésének megfelelő termékek fejlesztése, valamint mind a mezőgazdasági termelékenység, mind az élelmiszerbiztonság javítása áll. Növénytudósokat is képzünk, gyorsított szaporítási módszerek elsajátítására más kakaótermesztő országokban. Az elmúlt 15 évben a Nestlé 17 millió kávécserjét és kakaófát biztosított a termelő országoknak. A következő évtizedben legalább további 38 milliót osztunk szét. Ezek a fák magas termésátlagú, betegségeknek ellenálló növényekké fejlődnek, ami a gazdáknak magasabb potenciális bevételt jelent. Bár az eredmények eltérőek, kutatások szerint a Nestlé fái 50-200%-os termelékenységnövekedést tudnak elérni.

A beszállítói lánc: A termelői szövetkezetekkel való szoros együttműködéssel és a minőségért magasabb ár fizetésével célunk, hogy csökkentsük a beszállítói lánc összetettségét, növeljük a gazdák jövedelmét és javítsuk a Nestléhez kerülő kakaó minőségét.

Jobb társadalmi körülmények: A kakaótermesztés milliók számára a fő munkaadó és fő jövedelemforrás. De sok kakaótermelő közösségnek nincs tiszta ivóvize vagy iskolája, és ennek eredményeképp a foglalkoztatási gyakorlat sokszor nem olyan, mint lennie kéne. A gyerekmunka legrosszabb formáinak megszüntetésére létrehozott Nemzetközi Kakaó Kezdeményezés (International Cocoa Initiative, ICI) alapító résztvevőjeként a Nestlé más cégekkel együttműködve dolgozik az oktatás hozzáférhetőségének javításán, a gyerekek kihasználásának, kényszermunkájának és ezek okainak csökkentésén, illetve megszüntetésén. Elefántcsontpart Gagnoa régiójában a Nemzetközi Vöröskereszttel együttműködve iskolai ivóvíz- és higiéniajavító programot finanszírozunk.

Partnerség: Az ICI-ban való részvételünk mellett:

  • társalapítói vagyunk a Nemzetközi Kakaó Alapítványnak (World Cocoa Foundation, WCF), amely a kevéssé hatékony gazdálkodási technikák és a környezetvédelmi gyakorlatok fejlesztését célozza. 2010. év végéig mintegy 340 000 gyerek vesz részt a WCF által támogatott oktatási programokban, amelyek keretében 8800 tanárt képzünk;
  • együttműködünk állami szervezetekkel, például az elefántcsontparti mezőgazdasági kutatóintézettel a kakaótermesztés fenntarthatóbbá tétele érdekében;
  • társalapítói vagyunk az UTZ Certified kakaóminősítési rendszernek;
  • iparági együttműködéseket is támogatunk, mint a The Sustainable Tree Crops Programme (Fenntartható Fa Termés Program), amely a farmerek képzésével 20%-kal növelte közel
    80 000 nyugat-afrikai család jövedelmét.