Sort by
Sort by


A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Cg. 01-09-267926, továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet valamennyi magyarországi általános iskola 3-8. osztálya, valamint a 6 és 8 osztályos középiskolák alsóbb, 5-8. évfolyamai számára. 

Recycling Hero kihívás 

Szeretnéd, hogy a következő generáció környezettudatos döntéseket hozzon? 
Keressük azt a 100 általános iskolai osztályt, aki részt venne országos szemléletformáló kihívásunkban!
Jelentkezz te is az első 100 osztály részére összeállított HERO BOX-ért, és ismerkedj meg a szelektív hulladékgyűjtés alapjaival!
Vajon melyik osztály lesz a kihívás győztese? 

FŐDÍJ:
300 ezer forintos osztálykirándulás
KÜLÖNDÍJAK: 
Az első három helyezett ellátogathat az FKF XV. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központjába is, ahol komplex programon vehetnek részt. A félnapos kirándulás mellett a nyertes osztályok minden tanulója fenntarthatósági ajándékcsomagot nyer.  

Ne csüggedj! Ha lemaradtál az első 100 osztály részére összeállított HERO BOX-ról, a letölthető segédanyagokat felhasználva te is részt tudsz venni a kihívásban!


Kihívás tartalma

A pályázatban résztvevő osztályok pályázati anyagukban mutassák be, mit tesznek a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért, a kihívásban tanultak alapján hogyan vágtak bele közösen az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésbe. A kihívás lényege a szemléletformálás, azaz miként tudjuk megváltoztatni a mindennapi szokásokat a fenntarthatóság, környezetvédelem és újrahasznosítás terén (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék termelésének csökkentése, ételpazarlás csökkentése stb.). 

PÁLYÁZÁZATI FELTÉTELEK

1.    A pályázók köre

A pályázaton bármely magyarországi általános iskola 3-8., illetve 6 és 8 osztályos középiskolák alsóbb, 5-8.  évfolyamainak osztálya indulhat. (Továbbiakban: osztály vagy Pályázó). Az osztályokat kizárólag pedagógusaik nevezhetik a pályázaton. A részvétel, illetve a nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a regisztráló osztályok OM azonosítóval rendelkező általános és középiskolák osztályai lehetnek, amelyek vállalják a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését.

2.    A jelentkezés feltételei
 

A jelentkezéseket 2021. október 4-ig kell beküldeni a [email protected] e-mail címre.  A HERO BOX edukációs csomag ez alapján kerül postázásra.

A kihívásban az első száz jelentkező osztály kapja meg a kihívás teljesítését támogató edukációs HERO BOX-ot. A jelentkezésnél a pályázat kiírója a jelentkezések időrendi sorrendjét veszi alapul.

HERO BOX tartalma: 
- 1-1 db sárga- és kékfedelű szelektív kuka az osztályterembe
- 1 db tanári segédanyag 
- 1 db pendrive a Hogyan legyek környezettudatos várásló? című prezentációval
- 1 db Mit hova dobjak? plakát
- 35 db Hogyan legyek környezettudatos vásárló? kisokos 
- 1 db KomposzTanoda című komposztálási kisokos


A jelentkezésben jelölni kell a pályázó iskola nevét, osztályát, címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (e-mail és telefon).

A jelentkezők a [email protected] e-mail címről kapnak visszaigazolást a sikeres jelentkezésről, illetve arról, hogy az első 100 jelentkező egyikeként jogosultak-e a HERO BOX-ra. 

Ha az első 100 hely már betelt, a Kiíró szintén értesítést küld, hogy a pályázó már nem tud jelentkezni a támogató HERO BOX-ért, de továbbra is részt vehet a játékos kihívásban - és ezzel lehetősége van megnyerni a fődíjat és/vagy a különdíjak egyikét.

Az első 100 regisztrált osztálynak a Kiíró a csomagokat postai vagy futárszolgálat útján juttatja el az előre egyeztetett címre és a jelentkező pedagógus nevére.

Kihívásba jelentkezés határideje: 2021. október 4.

A Pályázatra egy résztvevő osztály egy pályamunkát küldhet be.
A kapcsolattartó, és a pályázat beküldője kizárólag a Pályázó osztály egyik tanára lehet.

3.    Pályázat menete

A pályázatra jelentkezés határideje: 2021. október 4.
A rendelkezésre bocsátott edukációs anyag elsajátítása után az osztályok pályamunkákat készítenek a tanultakról.
A pályázatra egy osztály egy pályamunkát küldhet be. A pályamunkákat az adott osztály pedagógusának kell beküldenie.

A pályaművek beküldésének határideje: 2021. október 22. éjfél
Eredményhirdetés: 2021. november 15.

4.    A pályázat témája

A pályázatban résztvevő osztályok pályázati anyagukban mutassák be, mit tesznek a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért, a kihívásban tanultak alapján hogyan vágtak bele közösen az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésbe. A kihívás lényege a szemléletformálás, azaz miként tudjuk megváltoztatni a mindennapi szokásokat a fenntarthatóság, környezetvédelem és újrahasznosítás terén (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék termelésének csökkentése, ételpazarlás csökkentése stb.). 

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a kihívás témakörének. 

5.    A pályázati anyag tartalma

A pályamű elkészítéséhez a Pályázó bármilyen offline (ceruza, festék, stb.) vagy digitális technikát (fotó, videó, digitális illusztráció, stb.) szabadon alkalmazhat.

6.    Formai követelmények

- A pályamű videó minimális, illetve maximális hossza: 10 - 120 másodperc, formátuma mp4 vagy avi.
- A prezentáció minimum, illetve maximális terjedelme: 1-5 oldal, formátuma ppt vagy pdf.
- A rajzos formában beadott pályamunkák maximum A2-es méretben, 1 oldalas kivitelben készülhetnek, melyet digitalizált (befotózott formában) kell beküldeni minimum 1280x720 képpont felbontásban.

A pályázók a pályázatokat csatolmányként, nagy méret esetén fileküldő szolgáltatással (we transfer) tudják eljuttatni a megadott email címre png, jpg, pdf, mp4, avi fájl formátumban. 

Kötelező elemek:
- A pályázati anyagnak márkasemlegesnek kell lennie
- Maximum egy dokumentum (file), a formai követelményeknek megfelelve 
- Az alábbi adatok megadása:

-Osztály (pl. 3.a)
- A pályamunka címe 
- A nyereményről értesítendő pedagógus neve
- A pedagógus által képviselt oktatási intézmény 
- A nyereményről értesítendő pedagógus telefonszáma 
 

7.    A pályázat határideje, beküldési módja

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 22. éjfél

A pályázati anyagokat a pályázók a [email protected] e-mail címre tudják elküldeni. 

8.    A nyertesek kiválasztásának módjai

A beérkezett pályaműveket háromfős szakmai zsűri értékeli. 

Értékelési szempontok:
-  formai követelmények 20%
- téma kreatív feldolgozása 40%
-  kollektivitás - mennyire vett benne részt az egész osztály 40%

A fődíjat a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályázatot benyújtó osztály nyeri meg.

A három különdíjat a szakmai zsűri által kiválasztott első három legjobb pályázatot benyújtó osztály nyeri meg. Tehát a legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó osztály nyeri meg a fődíjat és a különdíjak egyikét. 

9.    Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja: 2021. november 15.
Az eredményhirdetésre a www.nestle.hu/recyclinghero internetes oldalon, illetve a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) kerül sor. A nyertes Pályázókat Kiíró a jelentkezés során megadott e-mail címen is tájékoztatja.

10.    Nyeremény 

Fődíj: 1 db 300 ezer forint értékű osztálykirándulás 

Különdíj: 3 db félnapos kirándulás az FKF XV. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központjába, ahol az osztályok komplex fenntarthatósági programon vehetnek részt. A három osztály minden gyereke és pedagógusa számára egy fenntarthatósági ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért uzsonnásdoboz, 1 db SPAR többször használatos zöldségtasak, 1 db SPAR többször használatos pékárutasak, 1db FKF 1 db FKF-es ceruzatartó kiskuka 

A fődíjat a nyertes osztály osztálykirándulás szervezésére használhatja fel 2022 őszéig. 
A felhasználást számlával köteles igazolni Kiíró részére.  

Kiíró nyereményenként 3-3 fő pótnyertest határoz meg a zsűri által felállított sorrendben.

11.    Nyertesek értesítése 

A Kiíró a fődíj és különdíjak nyerteseinek pedagógusát legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül értesíti a jelentkezés során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A nyertes osztályok pedagógusai az emailben szereplő elérhetőségen kötelesek az Értesítést követő 7 (hét) munkanapon belül jelentkezni a nyereményért.
  
Amennyiben a nyertesek az Értesítésben megjelölt határidőn belül nem jelentkeznek Kiírónál, úgy helyükbe a pótnyertes lép, a nyereményt a továbbiakban Kiírótól nem igényelhetik.   

A nyerteseket a Kiíró e-mailben tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átvételének részleteiről.

12.    Nyeremény átvétele

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a program lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. 

13.    Egyéb feltételek
 
A Pályázó 
- hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatot, valamint a pályázó iskola, osztály nevét és a kapcsolattartó tanár nevét a Kiíró kommunikációs célból időbeli, térbeli és módbeli korlátozás nélkül felhasználhatja. Szavatolja, hogy ő a feltöltött pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre, illetve harmadik félnek nincs olyan joga a Pályázat vonatkozásában, mely a Pályázat felhasználását részben vagy egészben korlátozná. A Pályázat vonatkozásában a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat
- szavatolja, hogy amennyiben a Pályázat személyes adatokat, képmást tartalmaz, úgy az érintett, illetve annak törvényes képviselője a Pályázat benyújtásához, illetve annak jelen szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához hozzájárult
- módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ezáltal jogosult a Pályázatot (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) szerzői jogdíj, illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben felsorolt összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) vonatkozásában, melyeket az elküldéssel a Kiíróra átruház bármilyen külön díjazás nélkül
- a pályázati anyagokat a Nestlé a www.nestle.hu oldalon, valamint a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) is közzé teheti.


A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik. 

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

A Pályázaton történő jelentkezéssel, illetve részvétellel a Pályázó automatikusan elfogadja a jelen Részvételi és Adatkezelési szabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

A jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.


14.    Kapcsolat, további információ

www.nestle.hu/recyclinghero/
[email protected]