Hasznos tudnivalók

 

Hogyan indulhat karrierje a Nestlénél?

Cégünk a belsõ utánpótlásra helyezi a hangsúlyt, így általában az alsó szintre lépnek be hozzánk új dolgozók, vagyis ritka, hogy közép-, illetve felsõvezetõket keresnénk. A területi képviselõk például alapvetõen két irányban léphetnek tovább: szakmai alapon Key Account Manager, vezetõi alkalmasság alapján pedig területi vezetõ válhat belõlük.

Miért fontos ez a Nestlé számára?

A válasz egyszerû: egyre önállóbb, és szakmailag kidolgozottabb projektek indulnak, a szervezet elkezdi kiaknázni a belsõ tartalékait. Ez akár profitra is lefordítható. Így akár tényleges elõrelépést jelent a karrierfejlesztés, akár csak mellérendelt pozícióba való elmozdulást, akár munkakör gazdagítást, a megtérülés - bár nem biztos, hogy azonnali - szinte garantált mindhárom érdekcsoportnál.

Az év végi teljesítményértékeléssel egy idõben minden dolgozó részére egyéni fejlesztési terv készül az adott, illetve elvárt kompetenciák (készségek, képességek) alapján. A teljesítményértékelést olyan folyamatnak tekinthetjük, melynek segítségével a szervezet visszajelzést szerez és ad alkalmazottai teljesítményérõl.

Az elõléptetés feltétele alapvetõen a megfelelõ gondolkodásmód és a szükséges kompetenciák, képességek megléte. A karriertervezés elsõsorban a teljesítményértékelésbõl, a potenciálértékelésbõl, illetve az utódlási tervekbõl származó adatokra építkezik.

A karriertervek megvalósítása mind a Nestlétõl, mind a dolgozótól erõfeszítéseket követel. A karriertervezés a dolgozó humánpotenciáljának célzatos növelésére irányuló befektetésekkel (pénz, energia, idõ stb.) jár, amelyek eredményeit a jövõben mindkét fél hasznosítani tudja.

A karrier útja nem minden esetben jelent vertikális elõrelépést, van, amikor a pozíció marad, csak a munkakör gazdagodik. Általánosan elmondható, hogy az elõléptetésnek nem az eredeti pozícióban elért siker az alapja, hanem a következõ pozícióra való "érettség". A vezetõnek ez eleinte biztosan plusz munkát jelent, hiszen segítenie kell azonosítani az ambíciót, törõdni kell azzal, hogy az oda vezetõ úton milyen készségeket kell a gyakorlatban kipróbálni és bizonyítani, valamint ehhez illeszkedõ plusz feladatokat kell adnia. Ezt azonban a beosztottak busásan meghálálják, mégpedig fokozódó motivációval, stratégiai részvétellel, osztályok közötti együttmûködésben való részvétellel, amiben a vezetõ egyéb stratégiai tevékenységeinek spórolnak idõt. Ugyanakkor a többi beosztott is magasabb motivációval igyekszik egyre hasznosabb tagja lenni a csapatnak.
A vezetõ az embereinél mindig nagyobb rálátással rendelkezik, így segíthet azonosítani a beosztottjai ambícióit. Képes segíteni a lehetõségek megtalálásában, és ez nem morális kötelessége, hanem érdeke is lehet. A fejlõdés lépéseinek kijelölése pedig mind motivációban, mind az egyre nagyobb hozzáadott érték termelésében, vagy a pontosabb munka elõmozdításában segítségére lehet.