Sort by
Sort by


A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Cg. 01-09-267926, továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet valamennyi magyarországi általános iskola 3–8. osztálya, valamint a 6 és 8 osztályos középiskolák alsóbb, 5–8. évfolyamai számára. 

A Tervezz okosan! kihívás 

Szeretnéd, hogy a következő generáció környezettudatos döntéseket hozzon? 
Keressük azokat az általános iskolai osztályokat, akik részt vennének országos szemléletformáló kihívásunkban!
Jelentkezz te is, mert az első 100 jelentkező osztálynak a kihívás teljesítését segítő edukációs csomagot is küldünk, melyekkel még könnyebben elsajátíthatók a fenntarthatóságról szóló ismeretek. Tegyünk együtt az élelmiszer-pazarlás visszaszorításáért, valamint azért, hogy a diákok megismerkedhessenek a szelektív hulladékgyűjtés alapjaival!
Vajon melyik osztály lesz a kihívás győztese? 

FŐDÍJ:
300 ezer forint, amit a nyertes osztály egy osztálykirándulásra költhet
KÜLÖNDÍJAK: 
A második és harmadik helyezett 100 000 Ft értékű kertészeti kupont kap. Ezenkívül mindhárom nyertes osztály minden tanulójának fenntarthatósági ajándékcsomagot küldünk.

Ne csüggedj! Ha lemaradtál az első 100 jelentkező részére összeállított edukációs csomagról, a honlapunkról letölthető segédanyagokat felhasználva te is részt tudsz venni a kihívásban!


A kihívás tartalma

A pályázatban résztvevő osztályok pályázati anyagukban mutassák be, mit tesznek a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért, a kihívásban tanultak alapján hogyan vágtak bele közösen az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésbe, és milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy az élelmiszer-pazarlás mértékét csökkentsék közösségükben. A kihívás lényege a szemléletformálás, azaz, hogy miként tudjuk megváltoztatni a mindennapi szokásokat a fenntarthatóság, környezetvédelem és újrahasznosítás terén (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék termelésének csökkentése, ételpazarlás csökkentése stb.).  

PÁLYÁZÁZATI FELTÉTELEK

1.    A pályázók köre

A pályázaton bármely magyarországi általános iskola 3–8., valamint a 6 és 8 osztályos középiskolák alsóbb, 5–8. évfolyamainak osztálya indulhat. (Továbbiakban: osztály vagy Pályázó). Az osztályokat kizárólag pedagógusaik nevezhetik a pályázaton. A részvétel, illetve a nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a regisztráló osztályok OM-azonosítóval rendelkező általános és középiskolák osztályai lehetnek, amelyek vállalják a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését.

2.    A jelentkezés feltételei
 

A kihívásban az első 100 jelentkező osztály kapja meg a kihívás teljesítését támogató edukációs csomagot, amikért a [email protected] e-mail-címen tudnak jelentkezni. A jelentkezésnél a pályázat kiírója a jelentkezések időrendi sorrendjét veszi alapul.

Az edukációs csomag tartalma: 
- 1-1 db sárga- és kékfedelű szelektív papírkuka az osztályterembe
- 1 db tanári segédanyag óravázlatokkal, feladatlapokkal és játékötletekkel
- 1 db pendrive a Tervezz okosan! című prezentációval
- 1 db Mit hova dobjak? plakát
- 1 db Tippek az élelmiszer-pazarlás megelőzéséhez plakát 
- 35 db Tervezz okosan! kisokos
- Demonstrációs SPAR újrahasználható zsákok pékáru vásárlásához


A jelentkezésben jelölni kell a pályázó iskola nevét, osztályát, címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (e-mail és telefon).

A jelentkezők a [email protected] e-mail-címről kapnak visszaigazolást a sikeres jelentkezésről, illetve arról, hogy az első 100 jelentkező egyikeként jogosultak-e az edukációs csomagra. 

Ha az első 100 hely már betelt, a Kiíró szintén értesítést küld, hogy a pályázó már nem tud jelentkezni a támogató edukációs csomagért, de továbbra is részt vehet a játékos kihívásban – és ezzel lehetősége van megnyerni a fődíjat és/vagy a különdíjak egyikét.

Az első 100 regisztrált osztálynak a Kiíró a csomagokat postai vagy futárszolgálat útján juttatja el az előre egyeztetett címre és a jelentkező pedagógus nevére. A csomagokat a Kiíró 2023. április 21-ig postázza.

A Pályázatra egy résztvevő osztály egy pályamunkát küldhet be.
A kapcsolattartó és a pályázat beküldője kizárólag a Pályázó osztály egyik tanára lehet.

3.    A pályázat menete

A rendelkezésre bocsátott edukációs anyag elsajátítása után az osztályok pályamunkákat készítenek a tanultakról.
A pályázatra egy osztály egy pályamunkát küldhet be. A pályamunkákat az adott osztály pedagógusának kell beküldenie.

A pályaművek beküldésének határideje: 2023. május 5. éjfél
Eredményhirdetés: 2023. május 25.

4.    A pályázat témája

A pályázatban résztvevő osztályok pályázati anyagukban mutassák be, mit tesznek a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért és az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért, valamint hogy a kihívásban tanultak alapján hogyan vágtak bele közösen az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésbe. A kihívás lényege a szemléletformálás, azaz miként tudjuk megváltoztatni a mindennapi szokásokat a fenntarthatóság, környezetvédelem és újrahasznosítás terén (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék termelésének csökkentése, ételpazarlás csökkentése stb.). 

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a kihívás témakörének. 

5.    A pályázati anyag tartalma

A pályamű elkészítéséhez a Pályázó bármilyen offline (ceruza, festék, stb.) vagy digitális technikát (fotó, videó, digitális illusztráció, stb.) szabadon alkalmazhat.

6.    Formai követelmények

- A pályamű videó minimális, illetve maximális hossza: 10–120 másodperc, formátuma mp4 vagy avi.
- A prezentáció minimum, illetve maximális terjedelme: 1–5 oldal, formátuma ppt vagy pdf.
- A rajzos formában beadott pályamunkák maximum A2-es méretben, 1 oldalas kivitelben készülhetnek, melyet digitalizált (befotózott formában) kell beküldeni minimum 1280 x 720 képpont felbontásban.

- A pályázók a pályázatokat csatolmányként, nagy méret esetén fileküldő szolgáltatással (we transfer) tudják eljuttatni a megadott email címre png, jpg, pdf, mp4, avi fájl formátumban.  

Kötelező elemek:
A pályázati anyagnak márkasemlegesnek kell lennie
Maximum egy dokumentum (file), a formai követelményeknek megfelelve 
Az alábbi adatok megadása:

  • Osztály (pl. 3.a)
  • A pályamunka címe 
  • A nyereményről értesítendő pedagógus neve
  • A pedagógus által képviselt oktatási intézmény 
  • A nyereményről értesítendő pedagógus telefonszáma 
     

7.    A pályázat határideje, beküldési módja

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. május 5. éjfél

A pályázati anyagokat a pályázók a [email protected] e-mail-címre tudják elküldeni. 

8.    A nyertesek kiválasztásának módja

A beérkezett pályaműveket háromfős szakmai zsűri értékeli. 

Értékelési szempontok:
- formai követelmények 20%
- téma kreatív feldolgozása 40%
- kollektivitás - mennyire vett benne részt az egész osztály 40%

A fődíjat a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályázatot benyújtó osztály nyeri meg.

9.    Eredményhirdetés

A két különdíjat a szakmai zsűri által kiválasztott második és harmadik legjobb pályázatot benyújtó osztály nyeri meg. Mindhárom díjazott osztály minden tanulója fenntarthatósági csomagot kap.

Az eredményhirdetés időpontja: 2023. május 25.
Az eredményhirdetésre a www.nestle.hu/tervezzokosan internetes oldalon, illetve a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) kerül sor. A nyertes Pályázókat Kiíró a jelentkezés során megadott e-mail-címen is tájékoztatja.

10.    Nyeremény 

Fődíj: 300 ezer forint, amit a nyertes osztály egy osztálykirándulásra költhet. Különdíjak: A második és harmadik helyezett 100 000 Ft értékű kertészeti kupont kap, ezenkívül mindhárom nyertes osztály minden tanulójának fenntarthatósági ajándékcsomagot küldünk.

A fődíjat a nyertes osztály osztálykirándulás szervezésére használhatja fel 2023/2024 tanév végéig. 
A felhasználást számlával köteles igazolni Kiíró részére.  

Kiíró nyereményenként 3-3 fő pótnyertest határoz meg a zsűri által felállított sorrendben.

11.    Nyertesek értesítése 

A Kiíró a fődíj és különdíjak nyerteseinek pedagógusát legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül értesíti a jelentkezés során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A nyertes osztályok pedagógusai az e-mailben szereplő elérhetőségen kötelesek az Értesítést követő 7 (hét) munkanapon belül jelentkezni a nyereményért.
  
Amennyiben a nyertesek az Értesítésben megjelölt határidőn belül nem jelentkeznek Kiírónál, úgy helyükbe a pótnyertes lép, a nyereményt a továbbiakban Kiírótól nem igényelhetik.   

A nyerteseket a Kiíró e-mailben tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átvételének részleteiről.

12.    Nyeremény átvétele

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a program lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.  

13.    Egyéb feltételek
 
A Pályázó 
- hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatot, valamint a pályázó iskola, osztály nevét és a kapcsolattartó tanár nevét a Kiíró kommunikációs célból időbeli, térbeli és módbeli korlátozás nélkül felhasználhatja. Szavatolja, hogy ő a feltöltött pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre, illetve harmadik félnek nincs olyan joga a Pályázat vonatkozásában, mely a Pályázat felhasználását részben vagy egészben korlátozná. A Pályázat vonatkozásában a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat.
- szavatolja, hogy amennyiben a Pályázat személyes adatokat, képmást tartalmaz, úgy az érintett, illetve annak törvényes képviselője a Pályázat benyújtásához, illetve annak jelen szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához hozzájárult.
- módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ezáltal jogosult a Pályázatot (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) szerzői jogdíj, illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben felsorolt összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter stb.) vonatkozásában, melyeket az elküldéssel a Kiíróra átruház bármilyen külön díjazás nélkül.
- a pályázati anyagokat a Nestlé a www.nestle.hu oldalon, valamint a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) is közzé teheti.


A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik.  

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

A Pályázaton történő jelentkezéssel, illetve részvétellel a Pályázó automatikusan elfogadja a jelen Részvételi és Adatkezelési szabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  

A jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.


14.    Kapcsolat, további információ

www.nestle.hu/tervezzokosan/
[email protected]