Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minőség és élelmiszerbiztonság

 
A Nestlé név a világon mindenhol azt az ígéretet hordozza a fogyasztók számára, hogy a termék biztonságos, és kiváló minőségű. Vállalatunk elkötelezett az iránt, hogy termékei biztonságosságával kapcsolatban soha ne kössön kompromisszumot.

A minőség mindannyiunk számára fő mérce. Ezért folyamatosan arra ösztönözzük magunkat, hogy mindig fejlődjünk, és a lehető legmagasabb minőségi színvonalat érjük el. A Nestlé minden olyan országban, ahol tevékenységeivel jelen van, azonos élelmiszer-biztonsági szabványokat alkalmaz.

2009-ben érintetti fórumot is szervezünk élelmiszerbiztonság és minőségi élelmiszerek témában.

A minőségbiztosítás intézményrendszere

A Nestlé kiterjedt intézményrendszerrel és számos szabályzattal rendelkezik az élelmiszer-biztonság és -minőség területén.

Ennek elemei:
Minőség-, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági, környezetirányítási politika, amely röviden és közérthetően foglalja össze a Nestlé Hungária Kft. alapelveit és elkötelezettségét e területeken:

- bizalomépítés olyan termékek és szolgáltatások felkínálásával, amelyek megfelelnek a fogyasztói elvárásoknak és választási szempontoknak;

- minden olyan élelmiszer-biztonsági, törvényi és minőségi követelménynek való megfelelés, amelyeket a vállalat belső szabályzata vagy külső szervezetek előírnak.

Minőségirányítási rendszer

A Nestlé Hungária Kft. minőségirányítási rendszerét folyamatosan fejleszti. 2009 áprilisában az SGS Hungária Kft. tanúsította a cég folyamatalapú, Nestlé-specifikus, Integrált Irányítási Rendszerét (NIMS). Ez a termékfejlesztéstől a fogyasztásig lefed minden, a vásárlókkal és a fogyasztókkal kapcsolatos tevékenységet.

A magyar viszonylatban egyedülálló rendszer lényege, hogy magában foglalja a nemzetközileg elismert minőségügyi (ISO 9001), élelmiszerbiztonsági (ISO 22000), környezetvédelmi (ISO 14001) és egészségügyi,
munkavédelmi (OHSAS 18001) szabványokat és a Nestlé saját minőségirányítási rendszerét (NQMS).

A tanúsítvány 2012-ig érvényes a következő tevékenységekre: csokoládé és egyéb édesipari termékek, félkész termékek, azonnal oldódó kakaópor és kávéspecialitások gyártása, forgalmazása és értékesítése, marketing és fejlesztési tevékenység, kapcsolattartás a fogyasztókkal; konyhai termékek, tápszerek és bébiételek, egyéb élelmiszerek és wellness termékek fejlesztése, forgalmazása, értékesítése.

Büki állateledelgyárunk szintén tanúsíttatta folyamatait e szabványok szerint.

A NIMS rendszer:

- menedzsmenteszköz, amely megkönnyíti az irányítást a minőség, az élelmiszer-biztonság, az egészség- és a környezetvédelem terén;

- tudatos hozzáállást és folyamatos teljesítményjavulást eredményez ezeken a területeken;

- biztosítja az előírások teljes körű betartását.

Az integrált irányítási rendszer a cég saját, globális minőségirányítási rendszere, a Nestlé Quality Management System (NQMS) keretén belül működik.

NQMS bevezetése 2008-ban minden vállalati egység releváns működési folyamatainak átvilágításával kezdődött, hogy a cég megértse, az egyes egységeknek milyen hatása van a minőségre, és ezeknek megfelelő teljesítményindikátorokat tűzzenek ki.

A Nestlé Minőségirányítási Rendszer (NQMS) jellegzetességei:

- Folyamatalapú: az értékteremtő folyamatokban résztvevő minden osztály felelős saját minőségi céljainak eléréséért.

- Központilag meghatározott elvárásokon, termékspecifikus minőségi előírásokon és helyi követelményeken alapul.

- A megfelelőséget a hibátlan kivitelezés, a tényszerű és átlátható kommunikáció és független auditok segítségével tartjuk fent.

- Folyamatos fejlesztés: a teljesítményindikátorok mércéit egyre magasabbra tesszük.

- A Globe nevű informatikai rendszer hangolja össze a folyamatokat és azok teljesítménymutatóit.

A Nestlé Minőségirányítási Rendszer magában foglalja:

- a minőségpolitikát, a globálisan kötelező elvárásokat, elveket és kötelezettségeket,

- a termékspecifikus minőségügyi szabványokat, amelyek termékkategóriánként lefednek minden termék- és folyamatszabványt, utasítást, módszert és eszközt,

- a Minőségügyi Kézikönyvet, amely a kötelezően elvárt globális szabályok és követelmények gyűjteményeként szolgál. A kézikönyv tartalmazza vagy hivatkozik a termékspecifikus minőségügyi sztenderdekre és a helyi szabályozásokra.

Minőségbiztosítási Osztály

A regionális minőségbiztosítási vezető irányítása alatt a Nestlé Hungária központjában két fő végzi a minőségirányítási rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint intézi a társosztályok, fogyasztók, vevők, szállítók és hatóságok minőséggel kapcsolatos ügyeit.

A gyárakban külön minőségbiztosítási szervezet működik helyi vezető irányítása alatt, amely magában foglalja többek között a laboratóriumok működését, a gyártás biztosításához szükséges minőségügyi feladatokat, a gyártásközi ellenőrzéseket és belső átvizsgálásokat.

Minőségteljesítési célok

A regionális és a specifikus helyi célokat a minőségpolitikával összhangban, a cég központi iránymutatását követve tűzzük ki.

Minőségügyi Vezetői Átvizsgálás (MRQ)

Ez legalább éves rendszerességgel történik. Keretében a minőségbiztosítási tevékenységekre vonatkozó, az egész szervezetből (beleértve az üzleti partnerek adatait is) származó adatokat elemezzük; meghatározzuk a minőségügyi előírások fejlesztése érdekében szükséges döntéseket, tevékenységeket, tréningeket; azonosítjuk a rövid távú és stratégiai lehetőségeket, akciótervet készítünk.

Elővigyázatosság

Az erre hivatott szervezeti egységek, krízisbizottságok, nemzetközi és helyi szinten is folyamatosan nyomon követik azokat az eseményeket, amelyek negatív hatással lehetnek akár a Nestlére, akár a környezetre vagy a társadalomra. Feladatuk a problémák megelőzése és a krízismenedzsment. 

A Nestlé nemzetközi krízismenedzsment-rendszere keretében szigorú belső jelentésadási rendszer, vállalaton belüli rendeletek szabályozzák a teendőket. Emellett a gyors cselekvést biztosítják a nemzetközi telefonkonferenciák, a közvetlenül a nemzetközi szervezetektől, pl. az ENSZ Egészségügyi Szervezetétől (WHO), illetve a Nestlé kutatóközpontjából származó információk.

A Nestlé minden részletre kiterjedő termék-visszahívási folyamatot működtet minden disztribúciós központban, így Magyarországon is. Ez biztosítja a termékek nyomonkövethetőségét, és az összes szükséges információt tartalmazza a biztonságos, időben történő, pontos és költséghatékony termékvisszahíváshoz – abban az esetben, ha bármilyen probléma veszélye merül fel termékeinkkel kapcsolatban.