Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
2012 Jun 28

A Tisztességes Munka Szövetség által a Nestlé kakaóellátási láncáról készített jelentés nyomán a vállalat lépéseket tesz a gyermekmunka ellen

A Nestlé lépéseket tesz a gyermekmunka kérdés megoldására

A Nestlé és partnerei bevonják az elefántcsontparti településeket a kakaótermesztő területeken alkalmazott gyermekmunka visszaszorítása érdekében tett újabb erőfeszítésekbe. A törekvés keretein belül annak érdekében, hogy bővítsék az ezzel kapcsolatos ismereteket: képzéseket tartanak arról, hogyan ismerhetők fel a veszélyeztetett gyermekek, és hogyan lehet közbelépni, ha problémát észlelnek.

A kezdeményezés a Nestlé cselekvési tervének részét képezi. A cselekvési terv a Fair Labor Associaton (Tisztességes Munka Szövetség - FLA) által készített, a vállalat nyugat-afrikai országban működő kakaóellátási láncáról szóló jelentése nyomán született.

A kezdeményezés a vállalat jelenlegi erőfeszítéseire alapozva kíván kialakítani egy fenntarthatóbb kakaóellátási rendszert a Nestlé Cocoa Plan (Nestlé Kakaóterv) segítségével.

 „A gyermekmunka kakaóellátási láncunkban történő alkalmazása ellentétben áll mindazzal, amit képviselünk. Az FLA által készített jelentés világosan kifejti, hogy egyetlen olyan vállalat sem garantálhatja, hogy ez nem történik meg, amely Elefántcsontpartról szerzi be a kakaót; állítjuk azonban, hogy a gyermekmunka elleni fellépés vállalatunk legfontosabb prioritásai között szerepel.” - nyilatkozta José Lopez, a Nestlé működésért felelős ügyvezető alelnöke.

Az FLA megállapításai
Az FLA következtetései alapján a Nestlé Kakaóterv néhány kiigazítással megfelelően kialakított fejlesztési programmá válhat.

Az FLA szakértői a jelentésben kifejtik, hogy „a terv, a Nestlé részvételével működő többi kezdeményezéssel együtt, egy nagyobb arányú és mélyrehatóbb törekvés részét képezi.”
Arra a megállapításra jutottak, hogy a gyermekmunka valóságos jelenség az elefántcsontparti kakaótermesztő gazdaságokban, és számos tényezőre - például a szegénységre, valamint a gazdálkodók és családjaik társadalmi-gazdasági helyzetére - vezethető vissza. 

A jelentés szerint a probléma kiküszöbölésére irányuló hatékony stratégia első lépéseként a kakaóellátási láncban dolgozók és az érintett települések hozzáállásán és felfogásán kell változtatni.

A Nestlé tulajdonában egyetlen gazdaság sincs Elefántcsontparton, és nem is működtet gazdaságokat az említett országban; mindazonáltal az FLA szerint a szállítókra gyakorolt gazdasági befolyásának és az általa beszerzett nagy mennyiségű kakaóbabnak köszönhetően megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy képes legyen pozitív hatást gyakorolni az ellátási láncban dolgozók életkörülményeire.

Az intézkedések
Az FLA 11 ajánlást fogalmazott meg. A Nestlé ezeket teljes mértékben támogatja, és - néhány esetben partnereivel együttműködve - lépéseket tesz megvalósításuk érdekében.
A Nestlé elkötelezett amellett, hogy kakaóellátási láncában végleg megszüntesse a gyermekmunkát.
Prioritásként kezeli a gyermekmunka elleni intézkedéseket, beleértve a vállalat szállítói kódexének továbbfejlesztését is.

A Nestlé megköveteli az elefántcsontparti szállítóktól annak biztosítását, hogy a vállalat számára kakaót termesztő gazdálkodók maradéktalanul tudatában legyenek a kódexben szereplő kötelezettségeknek.
A vállalat szorosabb együttműködést fog létesíteni szállítóival, minősítési partnereivel és egyéb szervekkel annak biztosítása érdekében, hogy a kakaóellátási láncban dolgozók hatékonyabb képzést kapjanak a gyermekmunka problémakörének természetéről és annak kezeléséről.

Folyamatos ellenőrzés és korrekció
A Nestlé úgy gondolja, hogy a munkafeltételek javítása terén azáltal éri el a legjobb eredményt, ha a helyi településekkel együttműködve szilárd ellenőrzési és korrekciós rendszert alakít ki.

A vállalat elefántcsontparti vezetősége át fogja tekinteni a gyermekmunkával kapcsolatos új kezdeményezéseket, és össze fogja hangolni törekvéseit a partnerekkel, a szállítókkal és a hatóságokkal. 
A Nestlé partnerével, egy a civil szervezetekkel és a szakszervezetekkel és a kakaóiparral közösen dolgozó alapítvánnyal: a Nemzetközi Kakaó Kezdeményezéssel (International Cocoa Initiative) együttesen fog munkálkodni az új ellenőrzési és korrekciós rendszer létrehozásán.

Az idei kakaószüret folyamán 2 kakaótermelői szövetkezetben, 40 településen fogják kipróbálni a rendszert. 

A terv a rendszer 2016-ig történő bővítése további 30 szövetkezettel, körülbelül 600 település bevonásával.

Az FLA értékelést fog készíteni arról, hogy a következő négy év során mennyire mutatkozik sikeresnek ez a gyermekmunka-ellenőrzési és -visszaszorítási modell.

A Nestlé Kakaóterv megerősítése és kiterjesztése
A Nestlé örömmel fogadja az FLA azon megállapítását, hogy a „Kakaóterv” lefekteti az alapokat a gyermekmunka-mentes ellátási lánc létrehozására irányuló további erőfeszítések növeléséhez és megerősítéséhez.

A Nestlé Kakaóterv célja, hogy a gazdálkodókat képessé tegye jövedelmező gazdálkodások működtetésére, és ezáltal visszaszorítsa a gyermekmunkát az említett gazdálkodásokban, valamint hogy fenntartható kakaóellátási láncot hozzon létre.
Abból a célból jött létre, hogy az ellátási lánc egészében értéket teremtsen, különösen a gazdálkodók és családjaik számára, ugyanakkor a vállalat részvényesei számára is. Ezt a megközelítést a Nestlé Közös Értékteremtésnek nevezi.

A vállalat hisz abban, hogy a „Nestlé Kakaóterv” fejlesztése és kiterjesztése elősegíti, hogy a kakaó fenntartható módon jusson el Elefántcsontpartról a Nestlé vállalatig.
A Nestlé ígéretet tett arra, hogy az idei teljes kakaószükségletének tíz százalékát a Nestlé Kakaótervbe tartozó gazdálkodóktól szerzi be.

A tervek szerin, 2013-ban ezt az arányt tizenöt százalékra növeli.

Pozitív irányú változás
A terv részeként 2012-ben eddig több mint 6 000 elefántcsontparti kakaótermelő részesült képzésben. 

Mintegy 800 000 minőségi kakaócserjét bocsátottak rendelkezésükre.
A Nestlé célja, hogy 2015-ig további 24 000 gazdálkodót képezzen, és további hárommillió kakaócserjével lássa el őket.
Márciusban a vállalat megnyitotta az első iskolát, melyet a Nestlé Kakaóterv egyik szövetkezete számára épített.

A következő négy év során, a Nestlé - partnere, a World Cocoa Foundation közreműködésével - 40 iskola építését vagy felújítását tervezi további rászoruló közösségek számára.

A friss információk rendszeres közlése
Cselekvési tervében a Nestlé további, a következő években végrehajtandó intézkedéseket is meghatároz. A vállalat és az FLA évente közzé fogja tenni az elért eredményekkel kapcsolatos aktuális információkat.  
A Nestlé a teljes folyamat tekintetében kötelezettséget vállal az átláthatóság biztosítására. 
A Nestlé az első olyan, az élelmiszeriparban működő vállalat, amely csatlakozott az FLA szervezetéhez. Az FLA egy non-profit érdekképviseleti kezdeményezés, amely közösen dolgozik a nagyvállalatokkal az ellátási láncukban megvalósuló munkakörülmények javításán.

A Nestlé felkérte az FLA-t, hogy kövesse nyomon elegántcsontpati kakaóellátási láncát. A vállalat kötelezettséget vállalt az FLA szervezetével való hosszú távú együttműködésre az FLA jelentésében felvetett problémák megoldása céljából.

A jelenlegi cselekvési terv csupán az első lépés egy hosszabb folyamatban. 
Tekintetbe véve, hogy a gyermekmunka kakaóellátási láncban való alkalmazása összetett problémakör, a megoldás éveket fog igénybe venni. 

Minősítés
A fenntarthatóság előmozdítása és a munkával kapcsolatos problémák megoldása érdekében tett erőfeszítései részeként a Nestlé közösen jár el partnereivel, az UTZ Certified és a Fairtrade szervezetekkel, a Nestlé Kakaóterv részét képező szövetkezetek által termesztett kakaó UTZ minősítése érdekében.

A Nestlé tovább folytatja a munkát minősítő partnereivel annak érdekében, hogy a minősítés nagyobb szerepet kapjon a gyermekmunka visszaszorításában.
A vállalat - az FLA-jelentés ajánlása nyomán - szállítóival közösen újabb módszereket fog kidolgozni annak érdekében, hogy csökkentsék a gyermekmunka veszélyét azokban a gazdaságokban, amelyek még nem tartoznak a Nestlé Kakaótervbe.

Együttműködés a kormánnyal
A Nestlé egyetért az FLA-jelentésben kifejtett véleménnyel arra vonatkozóan, hogy önmagában egyetlen vállalat nem képes megoldani az Elefántcsontpart kakaóiparában tapasztalható munkanormákkal kapcsolatos problémákat.
A kormány és más érdekelt felek szerepe kritikus fontossággal bír.

Ennek fényében a Nestlé maradéktalanul támogatja az elefántcsontparti kormány nemzeti cselekvési tervét, mely a gyermekkereskedelem, a gyermekek kizsákmányolása és a gyermekmunka ellen irányul.
„Örömmel üdvözöljük az elefántcsontparti kormány kezdeményezését.” - jelentette ki José Lopez. „A mi elgondolásunk teljes mértékig megegyezik a kormány elgondolásával, és örömmel működünk együtt a közös célok elérése érdekében.”

Kapcsolódó információk:

Fair Labor Association:  http://www.fairlabor.org/
Nestlé Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com
International Cocoa Initiative: http://www.cocoainitiative.org/
Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV
World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/
UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/
Fairtrade: http://www.fairtrade.org.uk/

 

További kapcsolódó cikkek:

• A Nestlé az élelmiszeripari cégek közül elsőként létesít partneri viszonyt a Tisztességes Munka Szövetséggel
http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/fair_labour_association

• Megkezdődik a közös munka a Tisztességes Munka Szövetséggel
http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/starting-work-fla

Article Type