Közös Értékteremtés jelentéseink

Magyarországon

2009-ben adtuk ki az első, a 2008-as évről szóló Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentésünket, azóta pedig már az ötödik alkalommal jelentetjük meg, számot adva a Nestlé Hungária Kft. magyarországi eredményeiről.
A vállalat gyakorlatilag minden osztályát megmozgató munkában rengeteg kollégánk vett részt, és járult ezzel hozzá tevékenységünk átláthatóbbá tételéhez, eredményeink kommunikálásához.

A jelentések tartalmának összeállításakor egyrészt a GRI (Global Reporting Initiative, a világszerte legnépszerűbb fenntarthatósági jelentési szabvány) útmutatóját és indikátorainak listáját, másrészt azt vettük figyelembe, hogy a szervezet vezetői szerint melyek azok a fontos eredmények és kritikus ügyek, amelyekről a Nestlének fenntarthatósági jelentés keretében be kell számolnia. Mindegyik jelentésünk megfelel a GRI B elvárási szintjének.

Riportjaink letöltése:

Közös Értékteremtés Magyarországon: fókuszban a táplálkozás(magyar nyelven)
Közös Értékteremtés Magyarországon: fókuszban a táplálkozás (angol nyelven) 

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Rövid Jelentés – 2012/2013
Sustainability and Creating Shared Value Short Report – 2012/2013

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés – 2012/2013
Sustainability and Creating Shared Value Report – 2012/2013

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Rövid Jelentés - 2011
Sustainability and Creating Shared Value Short Report - 2011

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés - 2011
Sustainability and Creating Shared Value Report - 2011

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés – 2010
Sustainability and Creating Shared Value Report - 2010

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés – 2009
Sustainability and Creating Shared Value Report - 2009

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés – 2008
Sustainability and Creating Shared Value Report - 2008

Globálisan

2007-ben adtuk ki első globális Közös Értékteremtésről szóló jelentésünket, amelyet minden második évben elkészítünk, és az adatok bővülésével párhuzamosan folyamatosan javítunk. A köztes években felváltva dolgozzuk fel a három fő terület - a táplálkozás, a vízgazdálkodás és a vidékfejlesztés - valamelyikét. Ezeket a mélyelemzéseket a www.nestle.com/csv/downloads oldalról töltheti le (angol nyelven).

Közös Értékteremtés jelentések letöltése:

- Nestlé in society - Creating Shared Value and meeting our commitments 2013
- Nestlé in society - Creating Shared Value and meeting our commitments 2013, full report


Mi az a GRI?
A GRI (Global Reporting Initiative, Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) az ENSZ égisze alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet által életre hívott, világszerte rohamosan terjedő jelentéstételi módszertan. Célja, hogy a fenn tarthatósági jelentéstétel gyakorlata a pénzügyi jelentéstétel szintjére emelkedjen, és így a jelentésekben közölt információ összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. A GRI adatbázis összesíti valamennyi, a működés társadalmi és környezeti hatásait bemutató mérőszámot, alapot biztosítva a fenntarthatósági jelentéshez.
További információk angolul: www.globalreporting.org