Területek

 
A következőkben vállalatunk tevékenységi területeit mutatjuk be, ahol a szakmai gyakorlaton résztvevő diákoktól kezdve a rutinos szakembereken át mindenki számára valódi lehetőség kínálkozik, hogy sikertörténetünk részesévé váljon.

1. Marketing

Marketinges pozícióinkra elsősorban olyan közgazdász diplomával rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik nemzetközi cégnél szereztek marketing- vagy termékmenedzseri tapasztalatot, kiválóan beszélnek angolul, fiatalos, lendületes hozzáállással rendelkeznek, kreatívak, és azonosulni tudnak az adott termékmárkával. Brand managereink (márkamenedzser, termékmenedzser) a Nestlé termékeit menedzselik. Ők azok, akik megkeresik a megfelelő marketingeszközöket, és ezzel elősegítik az eredményesebb értékesítést. Az adott termék életútját a bevezetéstől kezdődően végigkísérik, különböző kampányokat, promóciókat dolgoznak ki, illetve fogyasztói kutatásokat készíttetnek, és elemzik azokat. Munkakörük elengedhetetlen része a piac alapos és naprakész ismerete, valamint a versenytársak figyelése.
A Consumer Excellence csapat több részből áll össze. A Fogyasztói Szolgálat és a CRM (Consumer Relationship Marketing) programmal foglalkozó kollégák legfontosabb feladata a kapcsolattartás a fogyasztókkal – beleértve az internetes kommunikációt is. Egy erre épülő központi fogyasztói adatbázist kialakítva minden szempontból meg ismerhetjük a fogyasztói igényeket és jellemzőket, törekedve ezek még jobb kielégítésére. A marketingkutatási csoport felelős a piackutatási projektek menedzseléséért és kommunikálásáért.

Trade marketing
A marketing és az értékesítési funkció közötti hidat biztosítja a vállalat számára. A trade marketinggel foglalkozó munkatársaink feladata a kereskedőkkel mint vevőkkel való kapcsolattartás a marketing stratégiának megfelelő eladáshelyi megjelenés biztosításának érdekében. Hatékony kereskedelmi aktivitások megtervezésével és kivitelezésével gondoskodik a vásárlói és fogyasztói igények magas szintű kielégítéséről és a termékek iránti folyamatos érdeklődésről. Emellett tevékenységével ösztönzi a cég márkáinak vagy termékeinek megvásárlását, azáltal, hogy az értékesítéshez szükséges eszközöket a megfelelő helyeken és a megfelelő időzítéssel biztosítja.

2. Értékesítés

Category  sales manager
Magyar megfelelője az értékesítési vezető, feladata a vállalat egy adott termékcsoportjának értékesítéséért felelős csapat irányítása. Ezen belül hatáskörébe tartozik az értékesítési stratégia kialakítása, a tervezett árbevétel biztosítása, a munka koordinálása, az éves keretszerződések megkötése, valamint az átadási árak nettó listaárból való kialakítása.
A category manager hagyományos értelemben vett vezetői munkát nem végez, egyes vezetői képességek azonban kulcsfontosságúak a pozíció betöltéséhez. Feltétel továbbá a több éves értékesítési gyakorlat, némi marketingtapasztalat és a nyelvtudás.

Key account manager (KAM)
A kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser a category manager partnere az értékesítési csapatban.
A key account manager feladata a cég legfontosabb ügyfeleivel való kapcsolattartás: szerződéseket köt, figyelembe véve az éves tervet, a piaci igényeket, a vevőpartnerek kapacitását és forgalmi méreteit. Fő célja, hogy az éves költségvetés keretein belül, az előírt költségszintet tartva növekedjen a profit, a profitszint, a volumen és a Nielsen által mért fogyasztói vásárlási index.
Mivel a nagy ügyfelek száma lényegesen kisebb, a key account managerek kevesebben vannak, mint az üzletkötők. Utóbbiakból általában 3-4 év üzletkötői tapasztalat után válhat key account manager.
A nyelvtudás alapfeltétel, a külföldi tapasztalat előny a pozíció betöltéséhez, azonban vezetői készségek nem szükségeltetnek, mivel nem vezetői munkakörről van szó.

Area sales manager (területi vezető)
Az értékesítési csapatban a területi képviselők vezetője. Fő felelősségi körei a területi képviselők koordinálása és a régió vevőforgalma. Az ország négy nagy területén folyó munkát koordinálja, illetve a regionális partnerekkel tárgyal. Egy értékesítési vezető gyakran kényszerül arra, hogy a vállalat és az üzletkötő eltérő érdekeit egyaránt képviselje, ezért nagyon fontos, hogy saját beosztottjaival el tudja fogadtatni a változásokat, és segítse őket az átmeneti időszakokban, ez napjaink alapvető vezetési elve. Ugyanakkor a képviselők problémáit is tudnia kell kezelni, illetve a legfontosabb kérdésekben őket is képviselnie a vállalat vezetése felé.

Sales representative (területi képviselő)
Az értékesítési csapat első szintjén helyezkedik el, a magyar terminológiában – hibásan - üzletkötőnek vagy ügynöknek is nevezik. Feladata a cég termékeinek értékesítése és meghatározott bevétel produkálása. Területi képviselőnek pályakezdők is jelentkezhetnek, de a kereskedelmi tapasztalat előnynek számít. Az alapszintű nyelvtudás szintén előny, de nem feltétel. Általában elmondható, hogy a pozíció betöltéséhez az iskolai végzettségnél sokkal lényegesebb a személyes alkalmasság.
A területi képviselő munkavégzési területe a rá vonatkozó kereskedelmi üzletág bolthálózata. Felelős az általa látogatott üzletek áruforgalmáért, polci és polcon kívüli disztribúciójáért. Vagyis biztosítja, hogy a termékek a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és a mindenkori piaci részesedés szerint legyenek jelen az üzletek eladóterében. Ehhez elengedhetetlen a merchandising-aktivitás, ami teljesen egyenértékű magával az értékesítéssel.
A mechandising-tevékenység célja:
• A belistázott termékek állandó bolti jelenlétének biztosítása a kulcsüzletekben.
• Folyamatos polckép kialakítása és fenntartása.
• Egységes megjelenés megvalósítása.
• A termékek forgási sebességének elősegítése a folyamatos árukészlet biztosításával és figyelésével.
• A képviselő az adott terület vezetőjének beszámolási kötelezettséggel tartozik. Beszámolói tartalmazzák a napi munkájával kapcsolatos információkat, valamint a vevőkkel és a versenytársakkal, illetve az utóbbiak termékeivel kapcsolatos tudnivalókat.

3. Számvitel / Pénzügy / Controlling

A pénzügyi területre olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik készek az elemzői munkára. Az ideális jelölt jó elemzőképességgel rendelkezik, és mind csapatban, mind önállóan felelősségteljesen végzi munkáját.
A controlling fő feladata, hogy mérje a gazdálkodás eredményességét, figyelemmel kísérje a pénzügyi folyamatokat és a likviditás alakulását, továbbá segítse a hosszabb távú stratégiai és üzleti tervezést.
A pénzügyi csapat fő feladatai:
• bizonylatok kontírozása, feldolgozása
• vevői, szállítói analitikák készítése
• analitikus nyilvántartások vezetése
• pénzügyi információk szolgáltatása
• beszámolók készítése

4. Termelés

Az uniós bővítés során a Nestlé – kihasználva a közös európai piac előnyeit – átszervezte a gyártást, így ma az egyes gyárak egy egész régiót látnak el termékeikkel. A szerencsi gyár a kávékeverékek, instant kávé és instant kakaóporok gyártásának regionális központja. Itt történik a Nescafé 2in1, 3in1, Gold 3in1 és Green 3in1 kávékeverékek, Nescafé Classic és Gold kávék, valamint Nesquik kakaópor töltése és csomagolása. Az üreges csokoládéfigurák - SMARTIES, KIT KAT, BOCI, AFTER EIGHT - gyártása a diósgyőri gyárban koncentrálódik, innen látják el a CEFTA országokat, illetve Nyugat-Európát, de a tengerentúlra is szállítanak. A büki gyár a Nestlé Purina PetCare (állateledel üzletág) regionális központjaként Friskies és Darling állateledeleket gyárt a közép- és kelet-európai országok számára, valamint a 2011 júliusában átadott, új gyáregységben alutasakos Felix termékeket állít elő. A Kékkúti ásványvíz üzletág Aquarel és Theodora néven palackozza vizeit, a térség folyamatosan növekvő ásványvízpiacának kielégítésére. A termelés területére elsősorban szakmai tapasztalattal rendelkező, angolul jól beszélő mérnökök jelentkezését várjuk.

5. Supply chain (ellátási lánc)

Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag-kitermeléstől a késztermékek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magában foglalja a termékekhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás). Az ezen a területen dolgozók kiemelt feladata a termékek beszerzése és a készletgazdálkodás, továbbá a raktárkészletek optimalizációja, vagyis annak biztosítása, hogy mindig megfelelő mennyiségű és minőségű termék álljon a vevők rendelkezésére. Tevékenységük fő célja a termelés és az értékesítés támogatása, az értéknövelt szolgáltatások biztosítása, illetve a vevőkiszolgálás színvonalának folyamatos javítása.

6. Beszerzés

Az ellátási lánc részeként kiemelt szerepe van a beszerzési osztály munkájának. Az itt dolgozók biztosítják a Nestlé Hungária Kft. központjának és magyarországi gyárainak alapanyagokkal, csomagolóanyagokkal, reklámanyagokkal, illetve szolgáltatásokkal való ellátását. Munkájuk fő célja a szállítókkal való szorosabb együttműködés kialakítása, a vállalat költséghatékonyságának biztosítása, illetve belső hatékonyságának növelése.

7. Humán erőforrás

A vállalat sikerességéhez elengedhetetlen a tehetséges emberek biztosítása, szaktudásuk fejlesztése és motiválásuk. A HR-es kollégák feladata olyan szervezeti kultúra, munkahelyi légkör kialakítása, amely ösztönzi a munkatársak közötti együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást, így biztosítva az elkötelezettséget a munkájuk, a csapat és a cég iránt. A munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek ésszerű hasznosítása mellett fontos feladat a vonatkozó törvényi előírásoknak, illetve a vállalat jogi és szociális kötelezettségeinek való megfelelés is.
A Nestlé magyarországi szervezetén belül a HR-tevékenységet három fő csoportra oszthatjuk: Business Partnerek, specialisták, illetve HR adminisztráció.
A vidéki gyárak önállóságot és felelősséget kapnak, hiszen a műszakrend, a változó emberierőforrás-igény, valamint a termeléssel kapcsolatos összetett teendők helyi irányítást igényelnek. A Business Partnerek feladata az adott terület humán igényeinek felismerése, proaktív megközelítése és pontos kiszolgálása. Az üzleti folyamatok megértésével a HR stratégiai szinten tudja a szervezetet céljai elérésében segíteni.  A specialisták feladata, hogy innovatív módon kiemelkedő megoldásokat hozzanak a különböző helyzetekben, szakterületüknek megfelelően: képzések-tréningek, juttatások-kompenzáció, karriertervezés, toborzás-kiválasztás, szakszervezeti kapcsolatok stb. A HR adminisztráció feladata a vállalati rendszereket pontos és precíz működtetése, a bérszámfejtési feladatok ellátása, a folyamatok hibáinak kiküszöbölése, ezáltal is növelve a hatékonyságot.

8. Adminisztráció

Az asszisztensek munkájához hozzátartozik a telefonok kezelése, az iratok előkészítése és rendezése, továbbá a vezetők programjainak tervezése és szervezése. Egy ilyen állás elnyeréséhez az angol nyelv magas szintű ismerete és irodai számítástechnikai ismeretek szükségesek. A munkakör a hagyományos asszisztensi szerephez képest feladatbővüléssel jár, mivel az adminisztrációs rendszer számítógépes adatrögzítésre alapul. Ezáltal az asszisztens mindennapi munkája érdekesebbé vált, de egyben növekedett a vállára nehezedő felelősség is. A mai vállalatvezetési feladatok sokkal összetettebbek a húsz évvel ezelőttieknél, s ezek végrehajtásában, illetve megszervezésében az asszisztensnek aktív szerep jut. Az asszisztens jellemzően nem egy adott vezető keze alá dolgozik, hanem gyakran egy team vagy divízió munkáját segíti.