A jó CV / motivációs levél

 
Tömör és rövid:
legfeljebb egy-másfél oldal, hosszabb szakmai múlt esetén lehet valamivel bővebb. Szorítkozzon a lényeges információk, főbb vázlatpontok feltüntetésére – az interjún úgyis kitérünk a részletekre.

Áttekinthető és jól szerkesztett: érdemes a lényeges információkat aláhúzással vagy félkövér betűvel kiemelni.

Fénykép: egy egyszerű igazolványkép a legtökéletesebb. Ne legyen csoportkép, illetve egész alakos, vagy homályos fotó. A lényeg, hogy jól felismerhető legyen rajta.

Tanulmányok: javasoljuk, hogy csak a munkavállalás szempontjából lényeges képzéseket sorolja fel. Ebbe általában a legmagasabb iskolai végzettség, illetve a szaktanfolyamok tartoznak bele. Folyamatban levő felsőfokú tanulmányok esetén érdemes a lényeges tantárgyakat, szakirányokat és a várható végzés időpontját is feltüntetni. A tanulmányi versenyek eredményei, a szakköri tevékenység, a diploma minősítése, vagy a szakdolgozat témája színt vihet az önéletrajzba.

Munkatapasztalatok: a tapasztalatokat (legfeljebb ötöt) érdemes jelenlegi vagy legutolsó munkahelyétől kiindulva, időrendben visszafelé felsorolni. Javasoljuk, hogy szakmai gyakorlatát is itt tüntesse fel. Sok álláskereső csak a munkahely nevét és az ott eltöltött időtartamot írja le, az egyes munkahelyek bejegyzésénél azonban a főbb tevékenység, illetve a feladatkör megjelölése is fontos!

Elérhetőségek: a pályázókkal való kapcsolattartás érdekében elsősorban a mobiltelefonszám, e-mail cím és postacím (levelezési cím) megadását kérjük. Érdemes egyéb telefonszámokat is megadni, ilyenkor azonban feltétlenül fel kell tüntetni, ha az adott számon hangpostafiók üzemel, vagy csak meghatározott időben (pl. munkaidőben) érhető el. Zárójelben megjelölhető a közeljövőben tervezett külföldi távollét is, mert ez nyilvánvalóan befolyásolhatja a kiválasztási folyamat ütemezését (pl. "Június 14-28. között külföldön tartózkodom."), erre azonban a kísérőlevélben is ki lehet térni.

Nyelvtudás: az önéletrajzban valós nyelvtudásának szintjét adja meg, hiszen a kiválasztást végző szakembereink az állásinterjún mindenképpen meggyőződnek nyelvi kompetenciájáról.
• Nem elegendő, ha csak a tanult idegen nyelv nevét jelöli meg
• A "társalgási" alapfokú, a "tárgyalási" szint felsőfokú vizsgaszintnek felel meg
• Javasoljuk, hogy tüntesse fel a megszerzett nyelvvizsga fajtáját, fokát, illetve hogy melyik évben szerezte meg azt.
• Csak abban az esetben jelezze, hogy melyikben erősebb, ha az írásbeli és szóbeli idegen nyelvi képessége között nagy a különbség.

Motivációs levél vagy kísérőlevél: a kísérőlevél legyen mindig egyedi, őszinte, lényegre törő, tárgyszerű, konstruktív és elegáns. Előnyös, ha tartalmaz néhány gondolatot a jelölt terveiről a megpályázott munkakörrel kapcsolatban. Pártfogói írásbeli ajánlást, referenciát azonban csak akkor érdemes csatolni, ha az a pályázó korábbi eredményeit, érdemeit emeli ki, és nem a személyes kapcsolatokkal hivalkodik.
Érdemes kitérni a levélben egyéb fontos, a kiválasztást befolyásoló információkra is, például a szakmai gyakorlat részleteire, illetve a tervezett, hosszabb időtartamú elfoglaltságokra (pl. külföldi tartózkodás, vagy a hagyományostól eltérő felmondási idő).

Lényeges információ lehet még:
• gyakorlatot vagy állást keres
• rész- vagy teljes munkaidőben kíván dolgozni
• milyen területen szeretne elhelyezkedni (marketing, számvitel, pénzügy, logisztika stb.)
• hirdetésre történő jelentkezés esetén a pozíció tárgyban való megnevezését
• mikor tudna munkába lépni.

Javasoljuk, hogy levelét a Nestlé Hungária Kft.-nek címezze, nem szükséges névre szóló pályázatot készítenie, hiszen több munkatársunk foglalkozik jelentkezési anyagával.