Globális egyezmények

A Nestlé emberi értékek és elvek köré épülő erős vállalati kultúrája sokféle háttérrel rendelkező embereket egyesít több mint 100 országban. Ennek egyik alapeleme, hogy befektetéseinknek mind a részvényeseink, mind a működési területünket képező országok számára hasznosnak kell lenniük.
A nemzetközi normák és elvek, mint például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó egyezményei szintén útmutatóul szolgálnak számunkra.

Az ENSZ Globális Megállapodásának megszületésétől fogva jelentős támogatói voltunk, és ezen belül alapító aláírói a CEO Water Mandate elnevezésű, vállalati vezérigazgatókat tömörítő vízügyi kezdeményezésének, továbbá aktívan hozzájárulunk az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósulásához.

Végül pedig, a nemzetközi normákkal kapcsolatos előrelépésünket folyamatosan nyomon követjük, és ennek érdekében a Dán Emberi Jogi Intézettel (Danish Institute of Human Rights) együttműködésben átfogó emberi jogi szempontú elemzést készíttetünk A Nestlé Üzleti Alapelveiről.
2008-ban szisztematikusan feltérképeztük érintettjeinket és a cégre nézve legfontosabb társadalmi ill. környezeti ügyeket. Ezt dokumentumelemzéssel, médiaelemzéssel és a felső- és középvezetés aktív bevonásával végeztük.

Az ENSZ Globális Megállapodásának alapelvei

A működésünkben érintett szereplők vonatkozásában a Nestlé viselkedését A Nestlé üzleti alapelvei határozzák meg. Ezek minden üzleti tevékenységünkre nézve a méltányosságot, a becsületességet, valamint az emberek és a környezet iránti tiszteletet helyezik előtérbe, és magukba foglalják az ENSZ Globális Megállapodásának 10 elvét az emberi jogokkal, a munkavállalással, a környezetvédelemmel és a korrupció elleni harccal kapcsolatban. Ezenkívül 2009-ben a Nestlé a GCLead elnevezésű vezetői platform tagjává is vált, amely az ENSZ Globális Megállapodásának “bajnok” vállalataiból álló válogatott testület.

CEO Water Mandate

2008 októberében az ENSZ Globális Megállapodási hivatala létrehozott egy Átláthatósági Politikát a 2007 júliusában indított CEO Water Mandate elnevezésű, a magánszektor fenntartható vízgazdálkodásában a legjobb gyakorlat követését ösztönző kezdeményezés keretében. Ez a program új munkafolyamatokkal bővült 2009-ben, az aláírók és külső érintettek részvételével Isztambulban és Stockholmban tartott két Munkakonferencia során, mégpedig az emberi jogok, a társadalmi felelősségvállalás és a vízgazdálkodási elszámoltathatóság területén.

ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok

Vállalatunk az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljait (Millennium Development Goals, MDG) is támogatja, amelyeknek lényege a pozitív, fenntartható változások elősegítése. Ezek a Nestlé számára is rendkívül fontos célkitűzések, amelyek a helyi ismereteket és lehetőségeket kiaknázó együttműködési kapcsolatokon keresztül valósulhatnak meg.

Emberi jogi elemzés

A Nestlé 2008 októbere óta működik együtt a Dán Emberi Jogi Intézettel (Danish Institute for Human Rights, DIHR), amikor is kikérte annak álláspontját A Nestlé üzleti alapelvei emberi jogi szempontú felülvizsgálatában. 2009-ben pedig - az ENSZ főtitkárának üzleti és emberi jogi különképviselője, John Ruggie nevével fémjelzett “Védelem, tisztelet és jogorvoslat” (“Protect, Respect, Remedy”) elnevezésű program keretében - a DIHR és a Nestlé közösen térképezte fel a vállalat emberi jogi felelősségeit, kockázatait és lehetőségeit.