Beszállítók

Beszerzési politikánkat Magyarországon a Nestlé csoport Üzleti Etikai Kódexe, valamint a Nestlé Üzleti Alapelvei szabályozzák. A beszállítókra ennek megfelelően egyenlő feltételek vonatkoznak. Nemcsak saját irodáinkban, üzemeinkben, hanem beszállítóinknál is fokozottan figyelünk a környezeti teljesítmény és a társadalmi felelősségvállalás javítására. Ennek érdekében 2013 decemberében megújítottuk a 2008 júliusa óta érvényben lévő Szállítói Szabályzatunkat

A szabályzat minden beszállítóra érvényes, betartását a beszállítók önellenőrzésével illetve harmadik fél által végzett auditokkal biztosítjuk. A beszállítói audit azonban nem csak az új partnereket érinti. A beszállított anyag kockázati besorolása dönti el, hogy milyen gyakran kell ellenőrzi az azokat szállító partnereket (pl. egy magas kockázati besorolású termék beszállító- ját 3 évente szükséges átvilágítani). 2013-ban 40 beszállítói auditot végeztünk Magyarországon (az Élelmiszer üzletágban).

 

helyi_besz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3k_%C3%A1bra.png