Alapfilozófiánk

Meggyőződésünk, hogy ahhoz, hogy egy cég hosszútávon sikeres legyen és értéket teremtsen részvényesei számára, a társadalom számára is értéket kell létrehoznia. A Nestlénél ez annyit tesz, hogy kimagasló, hosszú távú értéket teremtünk részvényeseink számára azáltal, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek segítik az embereket a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészséges életmód kialakításában. Ezt a Közös Értékteremtés elvein alapuló üzleti stratégiánk teszi lehetővé. A táplálkozás mellett a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre és a vidékfejlesztésre fordítunk még kiemelt figyelmet, mivel ezek amellett, hogy üzleti működésünk szempontjából fontos területek, jelentős mértékben érintik azt a munkavállalói, termelői, beszállítói, kereskedői és közösségi környezetet is, amelyben működünk.

A szabályok követésén és a nemzetközi normáknak való megfelelésen túl, a Nestlé erős alapokon nyugvó belső értékek és alapelvek szerint működik világszerte. Elsődleges célunk, hogy befektetéseink részvényeseink, és az adott ország számára egyaránt kedvezőek legyenek, amelyben működünk.

Folyamatosan dolgozunk a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság terén tett vállalásaink teljesítésén, amelyek egyaránt biztosítják gyáraink működését, és azoknak a közösségeknek és országoknak a fenntartható növekedését és fejlődését, amelyekben működünk.

A Közös Értékteremtés alapfilozófia egyaránt meghatározza üzletvitelünket és a társadalomhoz való viszonyunkat.